Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Μάρτυρες για τον Χριστό των Εσχάτων Ημερών

Μαρτυρίες για τον Χριστό των εσχάτων ημερών

Ο Παντοδύναμος Θεός, ο Χριστός των εσχάτων ημερών, έχει εκφράσει μια πληθώρα αληθειών, έχει ξεσκεπάσει κάθε αλήθεια και μυστήριο στη Βίβλο και έχει αποκαλύψει στην ανθρωπότητα την κρυφή ιστορία των τριών σταδίων του έργου του Θεού, το μυστήριο της ενσάρκωσης του Θεού, το έργο της κρίσης του Θεού κατά τις έσχατες ημέρες, κτλ. Αυτό μαρτυρά ότι ο Παντοδύναμος Θεός αποτελεί την επιστροφή του Κυρίου Ιησού και ότι αποτελεί την εμφάνιση του Θεού κατά τις έσχατες ημέρες.

Περιεχόμενα

(Οι είκοσι αλήθειες που καταθέτουν μαρτυρία για τον Θεό)

  • 1
  • 2
  • 3

Μέρος πρώτο

Πρέπει να εστιάσουμε στη συναναστροφή 20 αλήθειες-κλειδιά κατά την κήρυξη του ευαγγελίου και τη μαρτυρία του Θεού

Α’ Πρέπει να γίνουμε μάρτυρες της πτυχής της αλήθειας που αφορά στην ενσάρκωση του Θεού

1Ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς προφήτευσε ότι ο Θεός επρόκειτο να ενσαρκωθεί κατά τις έσχατες ημέρες και να παρουσιαστεί ως ο Υιός του ανθρώπου για να επιτελέσει έργο
2Τι είναι η ενσάρκωση; Ποια είναι η ουσία της ενσάρκωσης;
3Ποια είναι η διαφορά μετάξύ του έργου του ενσαρκωμένου Θεού και του έργου του Πνεύματος;
4Γιατί ο Θεός δεν χρησιμοποιεί τον άνθρωπο για να επιτελέσει το έργο της κρίσης Του κατά τις έσχατες ημέρες αλλά, αντ' αυτού, πρέπει να ενσαρκωθεί και να το επιτελέσει ο 'ιδιος;
5Ποιες είναι οι βασικές διαφορές μεταξύ του ενσαρκωμένου Θεού και εκείνων των ανθρώπων που χρησιμοποιεί ο Θεός;
6Γιατί λέγεται ότι η διεφθαρμένη ανθρωπότητα χρειάζεται περισσότερο τη σωτηρία του Θεού που ενσαρκώνεται;
7Γιατί λέγεται ότι οι δύο ενσαρκώσεις του Θεού ολοκληρώνουν τη σημασία της ενσάρκωσης;
8Πώς θα γίνει να κατανοήσουμε ότι ο Χριστός είναι η αλήθεια, η οδός και η ζωή;
9Πώς η ενσάρκωση του Θεού, για να επιτελέσει το έργο της κρίσης, φέρνει τέλος στην πίστη της ανθρωπότητας στον ασαφή Θεό και στη σκοτεινή εποχή του κράτους του Σατανά;
10Γιατί μόνο μέσα από τη βίωση και την υπακοή στο έργο του Θεού ενσαρκωμένου μπορεί κάποιος να γνωρίσει τον Θεό;

Β’ Πρέπει να γίνουμε μάρτυρες της πτυχής της αλήθειας που αφορά στα τρία στάδια του έργου του Θεού για τη σωτηρία της ανθρωπότητας

Γ’ Πρέπει να γίνουμε μάρτυρες της πτυχής της αλήθειας που αφορά στο έργο της κρίσης του Θεού κατά τις έσχατες ημέρες

Δ’ Πρέπει να γίνουμε μάρτυρες της πτυχής της αλήθειας που αφορά στη σχέση μεταξύ των τριών σταδίων του έργου του Θεού και των ονομάτων Του

Ε’ Πρέπει να γίνουμε μάρτυρες της πτυχής της αλήθειας που αφορά στη διαφορά μεταξύ του έργου της κρίσης του Θεού κατά τις έσχατες ημέρες και του έργου Του για τη λύτρωση κατά την Εποχή της Χάριτος

ΣΤ’ Πρέπει να συναναστρεφόμαστε ξεκάθαρα την πτυχή της αλήθειας που αφορά στη διαφορά μεταξύ του να σώζεται κανείς κατά την Εποχή της Χάριτος και της πλήρους σωτηρίας κατά την Εποχή της Βασιλείας

Ζ’ Πρέπει να συναναστρεφόμαστε ξεκάθαρα ότι μόνον αυτό που φέρει ο Χριστός των εσχάτων ημερών είναι η οδός της αιώνιας ζωής

Η’ Πρέπει να συναναστρεφόμαστε ξεκάθαρα την πτυχή της αλήθειας που αφορά στη διαφορά μεταξύ του έργου του Θεού και του έργου του ανθρώπου

Θ’ Πρέπει να συναναστρεφόμαστε ξεκάθαρα ότι ο Χριστός είναι η εκδήλωση του ίδιου του Θεού

Ι’ Πρέπει να συναναστρεφόμαστε ξεκάθαρα την πτυχή της αλήθειας που αφορά στον τρόπο γνώσης του Θεού

ΙΑ’ Πρέπει να συναναστρεφόμαστε ξεκάθαρα την πτυχή της αλήθειας που αφορά στη σχέση μεταξύ Θεού και Βίβλου

1Η Βίβλος είναι μόνο ένα αρχείο των δύο σταδίων του έργου του Θεού κατά τις Εποχές του Νόμου και της Χάριτος· δεν αποτελεί αρχείο του συνολικού έργου του Θεού.
2Ο θρησκευτικός κόσμος πιστεύει ότι όλες οι Γραφές δίνονται από την έμπνευση του Θεού και είναι όλα τα λόγια του Θεού· πώς πρέπει να κρίνει κάποιος έναντι της συγκεκριμένης δήλωσης;
3Η Βίβλος συντάχθηκε από τον άνθρωπο, όχι από τον Θεό· η Βίβλος δεν μπορεί να εκπροσωπεί τον Θεό
4Δεν υπάρχει οδός για την αιώνια ζωή μέσα στη Βίβλο· αν ο άνθρωπος στηρίζεται στη Βίβλο και τη λατρεύει, τότε δεν θα αποκτήσει αιώνια ζωή
5Τι ακριβώς είναι η αληθινή πίστη στον Θεό; Πώς πρέπει να πιστεύει κάποιος στον Θεό, προκειμένου να κερδίσει τον έπαινό Του;
6Πώς ακριβώς πρέπει κάποιος να αντιμετωπίσει και να χρησιμοποιήσει τη Βίβλο, κατά τρόπο που να συμμορφώνεται με το θέλημα του Θεού; Ποια είναι η πρωταρχική αξία της Βίβλου;

ΙΒ’ Πρέπει να συναναστρεφόμαστε ξεκάθαρα την πτυχή της αλήθειας που αφορά τους σοφές παρθένους που άκουσαν τη φωνή του Θεού

ΙΓ’ Πρέπει να συναναστρεφόμαστε ξεκάθαρα τη σημασία του Θεού που ενσαρκώθηκε στην Κίνα κατά τις έσχατες ημέρες

ΙΔ’ Πρέπει να συναναστρεφόμαστε ξεκάθαρα τις διαφορές μεταξύ της εκκλησίας του Θεού και των θρησκευτικών οργανώσεων

ΙΕ’ Πρέπει να συναναστρεφόμαστε ξεκάθαρα τον τρόπο διάκρισης της ουσίας των Φαρισαίων και του θρησκευτικού κόσμου που αψηφά τον Θεό

1Γιατί ο Κύριος Ιησούς καταράστηκε τους Φαρισαίους; Ποια ακριβώς είναι η ουσία των Φαρισαίων;
2Γιατί λέγεται ότι όλοι οι θρησκευτικοί πάστορες και πρεσβύτεροι βαδίζουν στο μονοπάτι των Φαρισαίων; Ποια είναι η ουσία τους;
3Γιατί κάθε νέο στάδιο του έργου του Θεού συναντά την άγρια περιφρόνηση και καταδίκη του θρησκευτικού κόσμου; Ποια είναι η βαθύτερη αιτία;
4Τους θρησκευτικούς πάστορες και πρεσβυτέρους, τους έχει, στ’ αλήθεια, εγκαταστήσει όλους ο Θεός; Μπορεί η αποδοχή των θρησκευτικών παστόρων και πρεσβυτέρων και η υπακοή σε αυτούς να αντιπροσωπεύει την υπακοή στον Θεό και την ακολουθία Αυτού;
5Ποιες είναι οι συνέπειες κάποιου που πιστεύει στον Θεό ως προς τη θρησκεία, και υπομένει τη σύγχυση και εξουσία των Φαρισαίων και των αντίχριστων; Μπορεί να σωθεί κάποιος από τον Θεό, αν πιστεύει στον Θεό με αυτόν τον τρόπο;
6Ποιοι κατέχουν τη δύναμη στον θρησκευτικό κόσμο; Η αλήθεια και ο Θεός ή οι αντίχριστοι και ο Σατανάς;

ΙΣΤ’ Πρέπει να συναναστρεφόμαστε ξεκάθαρα το αν ο Θεός είναι πράγματι ο τριαδικός Θεός ή ο ένας και αληθινός Θεός

ΙΖ’ Πρέπει να συναναστρεφόμαστε ξεκάθαρα το πώς να διακρίνουμε μεταξύ της πραγματικότητας της αλήθειας και της γνώσης και του δόγματος της Βίβλου

ΙΗ’ Πρέπει να συναναστρεφόμαστε ξεκάθαρα τι σημαίνει να ακολουθεί κάποιος το θέλημα του Θεού και τι σημαίνει αληθινή μαρτυρία της πίστης στον Θεό

ΙΘ’ Πρέπει να συναναστρεφόμαστε ξεκάθαρα το γιατί ο αληθινός δρόμος υφίσταται διωγμούς από τους αρχαίους χρόνους

Κ’ Πρέπει να συναναστρεφόμαστε ξεκάθαρα το τι σημαίνει αρπαγή και την αληθινή έννοια της ανύψωσης μπροστά στον θρόνο του Θεού

  • 1
  • 2
  • 3

Λήψη