Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Το ποίμνιο του Θεού ακούει τη φωνή του Θεού (Βασικές αρχές των νέων πιστών)

Το ποίμνιο του Θεού ακούει τη φωνή του Θεού (Βασικές αρχές των νέων πιστών)

Σε αυτό το βιβλίο καταγράφονται οι ενορατικές αλήθειες των τριών σταδίων του έργου του Θεού, τα ονόματά Του, το μυστήριο της ενσάρκωσής Του και το πώς να διακρίνει κανείς την αληθινή οδό από την ψευδή. Αυτές οι αλήθειες είναι για να τις διαβάσουν και να εφοδιαστούν εκείνοι που μόλις πρόσφατα δέχτηκαν το έργο του Θεού κατά τις έσχατες ημέρες και, έτσι, να μπορούν να στήσουν τα θεμέλια, το ταχύτερο δυνατό, πάνω στις ενορατικές αλήθειες του έργου του Θεού.

Περιεχόμενα

(Βασικές αρχές των νέων πιστών)

Πρόλογος

Η εμφάνιση του Θεού έφερε μια νέα εποχή

Αντικρίζοντας την εμφάνιση του Θεού στην κρίση και την παίδευσή Του

Οι αλήθειες των οραμάτων με τις οποίες πρέπει να εφοδιάζονται οι νέοι πιστοί

Κεφάλαιο 1: Πρέπει να γνωρίζετε ότι ο Παντοδύναμος Θεός είναι ο ένας αληθινός Θεός που δημιούργησε τον ουρανό και τη γη και τα πάντα μέσα σε αυτά

Κεφάλαιο 2: Πρέπει να γνωρίζεις τις αλήθειες για τα ονόματα του Θεού

Κεφάλαιο 3: Πρέπει να γνωρίζεις τις αλήθειες για τα τρία στάδια του έργου του Θεού

Κεφάλαιο 4: Πρέπει να γνωρίζεις τις αλήθειες του έργου του Θεού των εσχάτων ημερών

Κεφάλαιο 5: Πρέπει να γνωρίσεις τις αλήθειες για την ενσάρκωση του Θεού

Κεφάλαιο 6: Αρκετές μορφές ικανότητας διάκρισης που πρέπει να έχετε πιστεύοντας στον Θεό

Κεφάλαιο 7: Μερικές άλλες πτυχές των αληθειών που είναι οι ελάχιστες που πρέπει να καταλάβουν οι νέοι πιστοί

Κεφάλαιο 8: Η κατάληξη για διάφορους τύπους ανθρώπου και η υπόσχεση του Θεού στον άνθρωπο

Λήψη