Το ποίμνιο του Θεού ακούει τη φωνή του Θεού (Βασικές αρχές των νέων πιστών)

Το ποίμνιο του Θεού ακούει τη φωνή του Θεού (Βασικές αρχές των νέων πιστών)

Σε αυτό το βιβλίο καταγράφονται οι ενορατικές αλήθειες των τριών σταδίων του έργου του Θεού, τα ονόματά Του, το μυστήριο της ενσάρκωσής Του και το πώς να διακρίνει κανείς την αληθινή οδό από την ψευδή. Αυτές οι αλήθειες είναι για να τις διαβάσουν και να εφοδιαστούν εκείνοι που μόλις πρόσφατα δέχτηκαν το έργο του Θεού κατά τις έσχατες ημέρες και, έτσι, να μπορούν να στήσουν τα θεμέλια, το ταχύτερο δυνατό, πάνω στις ενορατικές αλήθειες του έργου του Θεού.

Περιεχόμενα

(Βασικές αρχές των νέων πιστών)

Πρόλογος

Η εμφάνιση του Θεού έφερε μια νέα εποχή

Αντικρίζοντας την εμφάνιση του Θεού στην κρίση και την παίδευσή Του

Οι αλήθειες των οραμάτων με τις οποίες πρέπει να εφοδιάζονται οι νέοι πιστοί

Κεφάλαιο 1: Ο Παντοδύναμος Θεός είναι ο ένας αληθινός Θεός που δημιούργησε τα πάντα

Κεφάλαιο 2: Οι αλήθειες για τα ονόματα του Θεού

Κεφάλαιο 3: Οι αλήθειες για τα τρία στάδια του έργου του Θεού

Κεφάλαιο 4: Οι αλήθειες του έργου του Θεού τις έσχατες ημέρες

Κεφάλαιο 5: Οι αλήθειες για την ενσάρκωση του Θεού

Κεφάλαιο 6: Αρκετές μορφές ικανότητας διάκρισης που πρέπει να έχετε πιστεύοντας στον Θεό

Κεφάλαιο 7: Άλλες πτυχές των αληθειών που θα πρέπει να καταλαβαίνεις στην πίστη σου στον Θεό

Κεφάλαιο 8: Η κατάληξη για διάφορους τύπους ανθρώπου και η υπόσχεση του Θεού στον άνθρωπο

Λήψη