Δεν έχει τίποτα ακόμα εδώ. Προσθέστε κάτι τώρα!

Ύμνος των λόγων του Θεού | Το έργο της κρίσης τις έσχατες ημέρες είναι για να τελειώσει την Εποχή

Βίντεο ύμνων 984  2018-09-27

Ύμνος των λόγων του Θεού | Το έργο της κρίσης τις έσχατες ημέρες είναι για να τελειώσει την Εποχή

I

Οι έσχατες ημέρες δεν είναι παρά ένα όνομα εποχής,

όπως η Εποχή του Νόμου και της Χάρης,

όχι τα τελευταία χρόνια ή μήνες

και διαφέρει πολύ απ' αυτές τις δύο εποχές.

Το έργο των εσχάτων ημερών

δεν εκτελείται στο Ισραήλ,

αλλά επιτελείται ανάμεσα στους Εθνικούς.

Είναι η κατάκτηση όλων των εθνών

ενώπιον του θρόνου του Θεού.

Κι η δόξα του Θεού θα γεμίσει το σύμπαν.

Θα διακηρυχθεί σ' όλα τα έθνη

και διαμέσου όλων των γενεών.

Κάθε πλάσμα θα δει τη δόξα του Θεού επί της γης.

II

Οι έσχατες ημέρες είναι μια εποχή κατάκτησης,

όχι η καθοδήγηση της ζωής όλων των ανθρώπων.

Αλλά αντίθετα η ολοκλήρωση του απέθαντου

και αέναου πόνου της ανθρωπότητας.

Οι έσχατες ημέρες δεν είναι σαν τ' ατελείωτα χρόνια

του έργου του Θεού στην Ιουδαία και το Ισραήλ

για χιλιάδες χρόνια μέχρι τη δεύτερη ενσάρκωση Του,

αλλά μάλλον σύντομες.

Οι άνθρωποι των ύστατων ημερών

συνάντησαν το Λυτρωτή επιστρέφοντας ενσαρκωμένο,

να λαμβάνει το έργο και τον λόγο του Θεού

σ' αυτές τις σύντομες έσχατες ημέρες πριν το τέλος.

Οι έσχατες ημέρες, το τέλος μιας εποχής,

η ολοκλήρωση του εξαχιλιετούς σχεδίου του Θεού.

Οι έσχατες ημέρες,

το τέλος του ταξιδιού του ανθρώπου,

το τέλος του οδυνηρού ταξιδιού του ανθρώπου.

Αλλά δε μπορούν όλοι να εισέλθουν στη νέα εποχή.

Η ανθρώπινη ζωή δε θα μείνει η ίδια.

Γιατί δεν έχει σημασία

στο μεγαλειώδες σχέδιο του Θεού.

Γιατί αν η ανθρωπότητα συνεχίσει,

θα καταβροχθιστούν από το διάβολο,

κι οι ψυχές που ανήκουν στον Θεό

θα χαθούν στα χέρια του.

III

Οι έσχατες ημέρες, ο χρόνος τελειώνει.

Ο Θεός δε θα συνεχίσει άλλο, δε θα καθυστερήσει.

Οι έσχατες ημέρες, η ήττα του Σατανά.

Ο Θεός θα πάρει πίσω όλη τη δόξα Του.

Δεν θα καθυστερήσει.

Το έργο του Θεού δεν διαρκεί παρά έξι χιλιάδες χρόνια.

Ο έλεγχος του Σατανά πάνω στην ανθρωπότητα

δεν θ' αντέξει πάνω από έξι χιλιετίες.

Κάθε ψυχή που ανήκει στον Θεό

θα ξεφύγει από τη θάλασσα του πόνου.

και το έργο του Θεού επί γης θα τελειώσει.

Ποτέ ξανά ο Θεός δε θα ενσαρκωθεί επί γης.

Ποτέ ξανά το Πνεύμα Του δεν θα δουλέψει επί γης.

Θα ξαναφτιάξει την ανθρωπότητα,

μια άγια ανθρωπότητα,

την πιστή Του πόλη επί της γης.

Οι έσχατες ημέρες, το τέλος μιας εποχής,

η ολοκλήρωση του εξαχιλιετούς σχεδίου του Θεού.

Οι έσχατες ημέρς, το τέλος του ταξιδιού του ανθρώπου,

το τέλος του οδυνηρού ταξιδιού του ανθρώπου.

Αλλά δε μπορούν όλοι να εισέλθουν στη νέα εποχή.

Η ανθρώπινη ζωή δε θα είναι ίδια.

Γιατί δεν έχει σημασία στο μεγαλειώδες σχέδιο του Θεού.

Γιατί αν η ανθρωπότητα συνεχίσει,

θα καταβροχθιστούν από το διάβολο,

κι οι ψυχές που ανήκουν στον Θεό

θα χαθούν στα χέρια του.

Οι έσχατες ημέρες, το τέλος μιας εποχής,

η ολοκλήρωση του εξαχιλιετούς σχεδίου του Θεού.

Οι έσχατες ημέρες, το τέλος του ταξιδιού του ανθρώπου,

το τέλος του οδυνηρού ταξιδιού του ανθρώπου.

Οι ύστατες μέρες. Οι ύστατες μέρες.

Οι ύστατες μέρες. Οι ύστατες μέρες.

από το βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Αστραπή της Ανατολής, η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού δημιουργήθηκε λόγω της εμφάνισης και του έργου του Παντοδύναμου Θεού, της Δευτέρας Παρουσίας του Ιησού Χριστού, του Χριστού των εσχάτων ημερών. Απαρτίζεται από όλους εκείνους που αποδέχονται το έργο του Παντοδύναμου Θεού κατά τις έσχατες ημέρες κι έχουν κυριευτεί και λυτρωθεί από τα λόγια Του. Ιδρύθηκε εξ ολοκλήρου  από τον ίδιο τον Παντοδύναμο Θεό και είναι Αυτός ο Ποιμένας της που την καθοδηγεί. Σίγουρα δεν έχει δημιουργηθεί από κάποιο πρόσωπο. Ο Χριστός είναι η αλήθεια, η οδός κι η ζωή. Το ποίμνιο του Θεού ακούει τη φωνή Του. Αρκεί να διαβάσετε τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού για να δείτε ότι ο Θεός έχει εμφανιστεί.

Ειδική δήλωση: Η παραγωγή αυτού του βίντεο έχει μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, κι έγινε από την Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού. Αυτό το βίντεο δεν μπορεί να διανεμηθεί έναντι κέρδους σε τρίτους, και ελπίζουμε ότι όλοι θα το μοιραστούν και θα το διανείμουν ελεύθερα. Όταν το διανέμετε, παρακαλούμε να επισημαίνετε την πηγή. Κανείς οργανισμός, κοινωνική ομάδα ή άτομο δεν μπορεί να αλλοιώσει ή να παρερμηνεύσει τα περιεχόμενα αυτού του βίντεο χωρίς τη συναίνεση της Εκκλησίας του Παντοδύναμου Θεού.