Δεν έχει τίποτα ακόμα εδώ. Προσθέστε κάτι τώρα!

Χριστιανικοί ύμνοι | Γνωρίζεις την πηγή της αιώνιας ζωής;

Βίντεο ύμνων 594  2019-06-22

Χριστιανικοί ύμνοι | Γνωρίζεις την πηγή της αιώνιας ζωής;

Ο Θεός είναι η πηγή της ζωής·

ουρανός και γη ζουν με τη δύναμή Του.

Τίποτα ζωντανό δεν μπορεί

απ’ την εξουσία Του να ξεφύγει.

Ποιος είσαι σημασία δεν έχει,

όλοι οφείλουν να υπακούν στον Θεό,

στο κράτος Του να υποταχθούν,

στον έλεγχο, στις εντολές Του!

Ίσως λαχταράς να βρεις αλήθεια και ζωή,

Θεό για να εμπιστευτείς, να λάβεις αιώνια ζωή.

Την αιώνια ζωή αν θέλεις,

την πηγή της βρες, βρες πού είν’ ο Θεός.

Αμετάβλητη ζωή ο Θεός,

μόνο σ’ Αυτόν η οδός της ζωής.

Ο Θεός είναι οδός ζωής,

η οδός της αιώνιας ζωής, ναι!

Κυρίαρχος του σύμπαντος,

το στήριγμα κάθε καρδιάς,

ανάμεσά τους ζει και αναπνέει.

Έτσι μπορεί να φέρει νέα ζωή,

να οδηγήσει στην οδό της ζωής.

Ο Θεός στη γη με τον άνθρωπο ζει,

για να έχει ο άνθρωπος ζωή.

Διατάζει το σύμπαν ο Θεός

το έργο Του να υπηρετήσει.

Δεν ζει μόνο στον ουρανό ή στις καρδιές,

μες στον κόσμο μας ζει ο Θεός.

Την αλήθεια αυτή αν αρνηθείς,

αλήθεια και ζωή δεν θα βρεις.

Την αιώνια ζωή αν θέλεις,

την πηγή της βρες, βρες πού είν’ ο Θεός.

Αμετάβλητη ζωή ο Θεός,

μόνο σ’ Αυτόν η οδός της ζωής.

Ο Θεός είναι οδός ζωής,

η οδός της αιώνιας ζωής, ναι!

Την αιώνια ζωή αν θέλεις,

την πηγή της βρες, βρες πού είν’ ο Θεός.

Αμετάβλητη ζωή ο Θεός,

μόνο σ’ Αυτόν η οδός της ζωής.

Ο Θεός είναι οδός ζωής,

η οδός της αιώνιας ζωής, ναι!

Το σύμπαν κυβερνά ο Θεός·

Αυτός είναι η μόνη οδός ζωής.

Ο Θεός η οδός της αιώνιας ζωής, ναι!

από το βιβλίο «Ακολουθήστε τον Αμνό και τραγουδήστε νέα τραγούδια»

Αστραπή της Ανατολής, η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού δημιουργήθηκε λόγω της εμφάνισης και του έργου του Παντοδύναμου Θεού, της Δευτέρας Παρουσίας του Ιησού Χριστού, του Χριστού των εσχάτων ημερών. Απαρτίζεται από όλους εκείνους που αποδέχονται το έργο του Παντοδύναμου Θεού κατά τις έσχατες ημέρες κι έχουν κυριευτεί και λυτρωθεί από τα λόγια Του. Ιδρύθηκε εξ ολοκλήρου  από τον ίδιο τον Παντοδύναμο Θεό και είναι Αυτός ο Ποιμένας της που την καθοδηγεί. Σίγουρα δεν έχει δημιουργηθεί από κάποιο πρόσωπο. Ο Χριστός είναι η αλήθεια, η οδός κι η ζωή. Το ποίμνιο του Θεού ακούει τη φωνή Του. Αρκεί να διαβάσετε τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού για να δείτε ότι ο Θεός έχει εμφανιστεί.

Νέα τραγούδια της Βασιλείας APP:

Ειδική δήλωση: Η παραγωγή αυτού του βίντεο έχει μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, κι έγινε από την Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού. Αυτό το βίντεο δεν μπορεί να διανεμηθεί έναντι κέρδους σε τρίτους, και ελπίζουμε ότι όλοι θα το μοιραστούν και θα το διανείμουν ελεύθερα. Όταν το διανέμετε, παρακαλούμε να επισημαίνετε την πηγή. Κανείς οργανισμός, κοινωνική ομάδα ή άτομο δεν μπορεί να αλλοιώσει ή να παρερμηνεύσει τα περιεχόμενα αυτού του βίντεο χωρίς τη συναίνεση της Εκκλησίας του Παντοδύναμου Θεού.