Δεν έχει τίποτα ακόμα εδώ. Προσθέστε κάτι τώρα!

Ομιλία του Θεού | Μόνο όσοι οδηγηθούν στην τελείωση μπορούν να ζήσουν μια ουσιαστική ζωή

Ομιλία του Θεού | Μόνο όσοι οδηγηθούν στην τελείωση μπορούν να ζήσουν μια ουσιαστική ζωή

Ο Παντοδύναμος Θεός λέει, «Αυτοί που έχουν τελειοποιηθεί, δεν είναι μόνο σε θέση να φτάσουν στην υπακοή αφού θα κατακτηθούν, αλλά είναι επίσης σε θέση να αποκτήσουν γνώση και να αλλάξουν τη διάθεσή τους. Γνωρίζουν τον Θεό, βιώνουν τον δρόμο της αγάπης προς τον Θεό και είναι γεμάτοι με την αλήθεια. Γνωρίζουν πώς να βιώνουν το έργο του Θεού, είναι σε θέση να υποφέρουν για τον Θεό και έχουν τη δική τους βούληση ...... Έχουν οδηγηθεί στην τελείωση αυτοί, οι οποίοι, μόλις το έργο της κατάκτησης τελειώσει, είναι σε θέση να επιδιώξουν την αλήθεια και να αποκτηθούν από τον Θεό. Αποκαλούνται αυτοί, οι οποίοι, μόλις το έργο της κατάκτησης τελειώσει, μένουν ακλόνητοι στις δοκιμασίες και βιώνουν την αλήθεια».

Αστραπή της Ανατολής, η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού δημιουργήθηκε λόγω της εμφάνισης και του έργου του Παντοδύναμου Θεού, της Δευτέρας Παρουσίας του Ιησού Χριστού, του Χριστού των εσχάτων ημερών. Απαρτίζεται από όλους εκείνους που αποδέχονται το έργο του Παντοδύναμου Θεού κατά τις έσχατες ημέρες κι έχουν κυριευτεί και λυτρωθεί από τα λόγια Του. Ιδρύθηκε εξ ολοκλήρου  από τον ίδιο τον Παντοδύναμο Θεό και είναι Αυτός ο Ποιμένας της που την καθοδηγεί. Σίγουρα δεν έχει δημιουργηθεί από κάποιο πρόσωπο. Ο Χριστός είναι η αλήθεια, η οδός κι η ζωή. Το ποίμνιο του Θεού ακούει τη φωνή Του. Αρκεί να διαβάσετε τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού για να δείτε ότι ο Θεός έχει εμφανιστεί.

Ειδική δήλωση: Η παραγωγή αυτού του βίντεο έχει μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, κι έγινε από την Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού. Αυτό το βίντεο δεν μπορεί να διανεμηθεί έναντι κέρδους σε τρίτους, και ελπίζουμε ότι όλοι θα το μοιραστούν και θα το διανείμουν ελεύθερα. Όταν το διανέμετε, παρακαλούμε να επισημαίνετε την πηγή. Κανείς οργανισμός, κοινωνική ομάδα ή άτομο δεν μπορεί να αλλοιώσει ή να παρερμηνεύσει τα περιεχόμενα αυτού του βίντεο χωρίς τη συναίνεση της Εκκλησίας του Παντοδύναμου Θεού.

Μέρος του υλικού αυτού του βίντεο είναι από:

www.stockfootage.com