Δεν έχει τίποτα ακόμα εδώ. Προσθέστε κάτι τώρα!

Χριστιανικά τραγούδια | Οι άνθρωποι που έχουν κερδηθεί απ’ τον Θεό κατέχουν την πραγματικότητα

Βίντεο ύμνων 792  2018-12-19

Χριστιανικά τραγούδια | Οι άνθρωποι που έχουν κερδηθεί απ’ τον Θεό κατέχουν την πραγματικότητα

I

Ο Θεός είναι πρακτικός.

Το έργο και ο λόγος Του,

οι αλήθειες Του, είναι πρακτικές.

Τ’ άλλα είν' αβάσιμα, κενά.

Το Άγιο Πνεύμα θα ‘ναι οδηγός

στα λόγια του Θεού.

Την πραγματικότητα, ο άνθρωπος

πρέπει να την ζητά, να την βιώνει.

Οι έχοντες την πραγματικότητα

έχουν κερδηθεί απ’ τον Θεό.

Τις πράξεις Του γνωρίζουν απ' την πραγματικότητα.

Όσο εργάζεσαι μαζί με τον Θεό

κι όσο πειθαρχείς το σώμα σου,

τόσο θα εργάζεται και θα σου δώσει φως,

θα κερδίσεις την πραγματικότητα,

τη γνώση των πράξεών Του.

II

Μπορεί να δει αυτός που γνωρίζει

ποιος λέει αλήθεια, δεν έχει αντιλήψεις.

Η εμπειρία δίνει γνώση έργων Θεού

κι αποδιώχνει τη διαφθορά.

Όση πραγματικότητα έχουν

τόσο ξέρουν τον Θεό,

τη σάρκα μισούν, την αλήθεια αγαπούν·

κατά τα πρότυπά Του.

Οι έχοντες την πραγματικότητα

έχουν κερδηθεί απ’ τον Θεό.

Τις πράξεις Του γνωρίζουν απ' την πραγματικότητα.

Όσο εργάζεσαι μαζί με τον Θεό

κι όσο πειθαρχείς το σώμα σου,

τόσο θα εργάζεται και θα σου δώσει φως,

θα κερδίσεις την πραγματικότητα,

τη γνώση των πράξεών Του.

III

Ο δρόμος αν υπό το φως Του ζεις

των πρακτικών σου θα είναι σαφής.

Μακριά απ' τις παλιές πρακτικές

και θρησκευτικές αντιλήψεις.

Έμφαση στην πραγματικότητα.

Όσο ο άνθρωπος την κατέχει,

τόσο γνωρίζει την αλήθεια

και το θέλημα του Θεού.

Οι έχοντες την πραγματικότητα

έχουν κερδηθεί απ’ τον Θεό.

Τις πράξεις Του γνωρίζουν απ' την πραγματικότητα.

Όσο εργάζεσαι μαζί με τον Θεό

κι όσο πειθαρχείς το σώμα σου,

τόσο θα εργάζεται και θα σου δώσει φως,

θα κερδίσεις την πραγματικότητα,

τη γνώση των πράξεών Του.

από το βιβλίο «Ακολουθήστε τον Αμνό και τραγουδήστε νέα τραγούδια»

Αστραπή της Ανατολής, η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού δημιουργήθηκε λόγω της εμφάνισης και του έργου του Παντοδύναμου Θεού, της Δευτέρας Παρουσίας του Ιησού Χριστού, του Χριστού των εσχάτων ημερών. Απαρτίζεται από όλους εκείνους που αποδέχονται το έργο του Παντοδύναμου Θεού κατά τις έσχατες ημέρες κι έχουν κυριευτεί και λυτρωθεί από τα λόγια Του. Ιδρύθηκε εξ ολοκλήρου  από τον ίδιο τον Παντοδύναμο Θεό και είναι Αυτός ο Ποιμένας της που την καθοδηγεί. Σίγουρα δεν έχει δημιουργηθεί από κάποιο πρόσωπο. Ο Χριστός είναι η αλήθεια, η οδός κι η ζωή. Το ποίμνιο του Θεού ακούει τη φωνή Του. Αρκεί να διαβάσετε τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού για να δείτε ότι ο Θεός έχει εμφανιστεί.

Ειδική δήλωση: Η παραγωγή αυτού του βίντεο έχει μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, κι έγινε από την Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού. Αυτό το βίντεο δεν μπορεί να διανεμηθεί έναντι κέρδους σε τρίτους, και ελπίζουμε ότι όλοι θα το μοιραστούν και θα το διανείμουν ελεύθερα. Όταν το διανέμετε, παρακαλούμε να επισημαίνετε την πηγή. Κανείς οργανισμός, κοινωνική ομάδα ή άτομο δεν μπορεί να αλλοιώσει ή να παρερμηνεύσει τα περιεχόμενα αυτού του βίντεο χωρίς τη συναίνεση της Εκκλησίας του Παντοδύναμου Θεού.