Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Δεν έχει τίποτα ακόμα εδώ. Προσθέστε κάτι τώρα!

Χριστιανική μουσική | Αν και η ανθρωπότητα έχει διαφθαρεί και εξαπατηθεί από τον Σατανά

Βίντεο ύμνων 741  2019-06-28

Χριστιανική μουσική | Αν και η ανθρωπότητα έχει διαφθαρεί και εξαπατηθεί από τον Σατανά

I

Καθένα απ' όλα τα πλάσματα τα ζωντανά

φεύγει κι επιστρέφει κι ύστερα ξαναφεύγει,

εκατομμύρια αλλαγές συμβαίνουν εν ριπή οφθαλμού -

μα αυτά που δεν αλλάζουν

είναι τα ένστικτά τους και της επιβίωσης οι νόμοι.

Ζουν υπό την πρόνοια και την τροφοδοσία του Θεού,

και κανείς τα ένστικτά τους δεν μπορεί ν' αλλάξει,

ούτε της επιβίωσης τους κανόνες να πειράξει.

Ο άνθρωπος ακόμη βασίζεται στα μάτια του για να δει,

στ' αυτιά του για ν’ ακούσει,

στο μυαλό του για να σκεφτεί,

στην καρδιά για να κατανοήσει,

στα πόδια του για να περπατήσει,

στα χέρια του για να εργαστεί, και ούτω καθεξής·

όλα τα ένστικτα που ο Θεός χάρισε στον άνθρωπο

για να κερδίζει τη φροντίδα Του παραμένουν αμετάβλητα.

Η ανθρωπότητα, που ζει μεταξύ όλων των πραγμάτων,

εξαπατήθηκε και διεφθάρη απ' τον Σατανά,

μα δεν μπορεί να παραιτηθεί απ’ το νερό

που 'φτιαξε ο Θεός,

απ’ τον αέρα κι όλα τα πράγματα που 'φτιαξε ο Θεός.

Η ανθρωπότητα ακόμη ζει και πολλαπλασιάζεται

σ’ αυτόν τον χώρο που 'φτιαξε ο Θεός.

Τα ένστικτά της δεν έχουν αλλάξει καθόλου.

Ο άνθρωπος ακόμη βασίζεται στα μάτια του για να δει,

στ' αυτιά του για ν’ ακούσει,

στο μυαλό του για να σκεφτεί,

στην καρδιά για να κατανοήσει,

στα πόδια του για να περπατήσει,

στα χέρια του για να εργαστεί, και ούτω καθεξής·

όλα τα ένστικτα που ο Θεός χάρισε στον άνθρωπο

για να κερδίζει τη φροντίδα Του παραμένουν αμετάβλητα.

II

Οι ικανότητες της ανθρωπότητας δεν έχουν αλλάξει,

μέσω αυτών συνεργάζεται με τον Θεό

και εκπληρώνει το καθήκον ενός δημιουργηθέντος όντος.

Οι ανάγκες του οι πνευματικές δεν έχουν αλλάξει·

η επιθυμία του να βρει την προέλευσή του δεν έχει αλλάξει.

Η λαχτάρα της ανθρωπότητας να τη σώσει ο Δημιουργός

δεν έχει αλλάξει.

Αυτή είναι η κατάσταση της ανθρωπότητας,

που ζει υπό την εξουσία του Θεού,

που έχει υπομείνει

την αιματηρή καταστροφή που έφερε ο Σατανάς.

Τα ένστικτά της δεν έχουν αλλάξει καθόλου.

Ο άνθρωπος ακόμη βασίζεται στα μάτια του για να δει,

στα αυτιά του για ν’ ακούσει,

στο μυαλό του για να σκεφτεί,

στην καρδιά για να κατανοήσει,

στα πόδια του για να περπατήσει,

στα χέρια του για να εργαστεί, και ούτω καθεξής·

όλα τα ένστικτα που ο Θεός χάρισε στον άνθρωπο

για να κερδίζει τη φροντίδα Του παραμένουν αμετάβλητα.

από το βιβλίο «Ακολουθήστε τον Αμνό και τραγουδήστε νέα τραγούδια»

Αστραπή της Ανατολής, η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού δημιουργήθηκε λόγω της εμφάνισης και του έργου του Παντοδύναμου Θεού, της Δευτέρας Παρουσίας του Ιησού Χριστού, του Χριστού των εσχάτων ημερών. Απαρτίζεται από όλους εκείνους που αποδέχονται το έργο του Παντοδύναμου Θεού κατά τις έσχατες ημέρες κι έχουν κυριευτεί και λυτρωθεί από τα λόγια Του. Ιδρύθηκε εξ ολοκλήρου  από τον ίδιο τον Παντοδύναμο Θεό και είναι Αυτός ο Ποιμένας της που την καθοδηγεί. Σίγουρα δεν έχει δημιουργηθεί από κάποιο πρόσωπο. Ο Χριστός είναι η αλήθεια, η οδός κι η ζωή. Το ποίμνιο του Θεού ακούει τη φωνή Του. Αρκεί να διαβάσετε τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού για να δείτε ότι ο Θεός έχει εμφανιστεί.

Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού App:

CAG Hymns - Νέα τραγούδια της Βασιλείας App:

Ειδική δήλωση: Η παραγωγή αυτού του βίντεο έχει μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, κι έγινε από την Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού. Αυτό το βίντεο δεν μπορεί να διανεμηθεί έναντι κέρδους σε τρίτους, και ελπίζουμε ότι όλοι θα το μοιραστούν και θα το διανείμουν ελεύθερα. Όταν το διανέμετε, παρακαλούμε να επισημαίνετε την πηγή. Κανείς οργανισμός, κοινωνική ομάδα ή άτομο δεν μπορεί να αλλοιώσει ή να παρερμηνεύσει τα περιεχόμενα αυτού του βίντεο χωρίς τη συναίνεση της Εκκλησίας του Παντοδύναμου Θεού.

Μέρος του υλικού αυτού του βίντεο είναι από:

www.stockfootage.com