Δεν έχει τίποτα ακόμα εδώ. Προσθέστε κάτι τώρα!

Χριστιανικά τραγούδια | Οι άνθρωποι γνωρίζουν καλύτερα τον Θεό μέσα από το έργο του λόγου

Βίντεο ύμνων 1103  2019-01-18

Χριστιανικά τραγούδια | Οι άνθρωποι γνωρίζουν καλύτερα τον Θεό μέσα από το έργο του λόγου

I

Των εσχάτων ημερών

ο Θεός με τον λόγο τελειοποιεί τον άνθρωπο,

χωρίς σημάδια ή θαύματα, να τον πιέσει ή να τον πείσει,

μιας κι αυτά δεν εξηγούν τη δύναμή Του.

Αν ο Θεός έδειχνε μόνο θαύματα και σημάδια,

θα ήταν αδύνατο να γίνει σαφής η πραγματικότητά Του

και αδύνατη η τελείωση του ανθρώπου.

Ο Θεός δεν τον τελειοποιεί με σημάδια και θαύματα,

αλλά τον ποτίζει, τον ποιμαίνει με τον λόγο Του,

για να τον κάνει υπάκουο, με γνώση Θεού.

Αυτός είναι ο σκοπός του έργου και του λόγου Του.

Ο Θεός τελειοποιεί τον άνθρωπο χωρίς σημάδια και θαύματα.

Xρησιμοποιεί το λόγο και πολλά είδη έργων,

όπως κλάδεμα, αντιμετώπιση,

ραφινάρισμα και λόγου παροχή.

Μιλά από πολλές προοπτικές για να τελειοποιήσει τον άνθρωπο,

και να του δώσει μεγαλύτερη γνώση του έργου,

της σοφίας και του θαύματος του Θεού.

II

Το έργο του Θεού σήμερα είναι πραγματικό,

χωρίς σημάδια ή θαύματα τώρα,

αφού το πραγματικό Του έργο θα διατάρασσαν,

και δεν θα μπορούσε άλλο έργο να κάνει.

Θα ‘δειχνε ότι η πίστη στον Θεό είναι αληθινή

πώς με τον λόγο θα τον τελειοποιήσει

αν μαζί έδινε σημάδια και θαύματα.

Άρα, ο Θεός δεν κάνει τέτοια πράγματα.

Ο Θεός τελειοποιεί τον άνθρωπο χωρίς σημάδια και θαύματα.

Xρησιμοποιεί το λόγο και πολλά είδη έργων,

όπως κλάδεμα, αντιμετώπιση,

ραφινάρισμα και λόγου παροχή.

Μιλά από πολλές προοπτικές για να τελειοποιήσει τον άνθρωπο,

και να του δώσει μεγαλύτερη γνώση του έργου,

της σοφίας και του θαύματος του Θεού.

III

Ο άνθρωπος είναι πολύ θρησκόληπτος.

Ο Θεός έρχεται τις έσχατες μέρες

να διώξει τις θρησκευτικές αντιλήψεις και τ' ανύπαρκτα,

και να του μάθει την πραγματικότητά Του.

Έρχεται να αφαιρέσει την εικόνα ενός Θεού

που είναι αφηρημένη, φανταστική και δεν υπάρχει.

Έτσι τώρα το μόνο πολύτιμο για σένα

είναι να έχεις γνώση της πραγματικότητας.

Ν’ αναζητήσεις την αλήθεια στην πίστη σου,

να επιδιώκεις τη ζωή και όχι σημάδια και θαύματα,

αυτός πρέπει να είναι ο στόχος των πιστών του Θεού.

Ο Θεός τελειοποιεί τον άνθρωπο χωρίς σημάδια και θαύματα.

Xρησιμοποιεί το λόγο και πολλά είδη έργων,

όπως κλάδεμα, αντιμετώπιση,

ραφινάρισμα και λόγου παροχή.

Μιλά από πολλές προοπτικές για να τελειοποιήσει τον άνθρωπο,

και να του δώσει μεγαλύτερη γνώση του έργου,

της σοφίας και του θαύματος του Θεού.

από το βιβλίο «Ακολουθήστε τον Αμνό και τραγουδήστε νέα τραγούδια»

Αστραπή της Ανατολής, η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού δημιουργήθηκε λόγω της εμφάνισης και του έργου του Παντοδύναμου Θεού, της Δευτέρας Παρουσίας του Ιησού Χριστού, του Χριστού των εσχάτων ημερών. Απαρτίζεται από όλους εκείνους που αποδέχονται το έργο του Παντοδύναμου Θεού κατά τις έσχατες ημέρες κι έχουν κυριευτεί και λυτρωθεί από τα λόγια Του. Ιδρύθηκε εξ ολοκλήρου  από τον ίδιο τον Παντοδύναμο Θεό και είναι Αυτός ο Ποιμένας της που την καθοδηγεί. Σίγουρα δεν έχει δημιουργηθεί από κάποιο πρόσωπο. Ο Χριστός είναι η αλήθεια, η οδός κι η ζωή. Το ποίμνιο του Θεού ακούει τη φωνή Του. Αρκεί να διαβάσετε τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού για να δείτε ότι ο Θεός έχει εμφανιστεί.

Ειδική δήλωση: Η παραγωγή αυτού του βίντεο έχει μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, κι έγινε από την Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού. Αυτό το βίντεο δεν μπορεί να διανεμηθεί έναντι κέρδους σε τρίτους, και ελπίζουμε ότι όλοι θα το μοιραστούν και θα το διανείμουν ελεύθερα. Όταν το διανέμετε, παρακαλούμε να επισημαίνετε την πηγή. Κανείς οργανισμός, κοινωνική ομάδα ή άτομο δεν μπορεί να αλλοιώσει ή να παρερμηνεύσει τα περιεχόμενα αυτού του βίντεο χωρίς τη συναίνεση της Εκκλησίας του Παντοδύναμου Θεού.