Δεν έχει τίποτα ακόμα εδώ. Προσθέστε κάτι τώρα!

Ύμνος των λόγων του Θεού«Ακολούθησε το νέο έργο του Αγίου Πνεύματος και κέρδισε τον έπαινο του Θεού»

Βίντεο ύμνων 1799  2018-07-26

Ύμνος των λόγων του Θεού | Ακολούθησε το νέο έργο του Αγίου Πνεύματος και κέρδισε τον έπαινο του Θεού

I

Ν' ακολουθείς

του Αγίου Πνεύματος το έργο

σημαίνει να καταλαβαίνεις

το θέλημα του Θεού του σήμερα,

να ενεργείς όπως ζητάει ο Θεός,

ν' ακολουθείς τον Θεό του σήμερα,

να υπακούς

στις τωρινές Του απαιτήσεις

και να εισέρχεσαι

με τα νεότερα Του λόγια.

Τέτοιοι άνθρωποι ακολουθούν

το έργο του Αγίου Πνεύματος.

Είναι στου Πνεύματος το ρεύμα,

μπορούν να δουν και να λάβουν

του Θεού τον έπαινο.

Θα γνωρίσουν

τις διαθέσεις του Θεού,

απ' την αντίληψη και ανυπακοή

κι απ' τη φύση

και υπόσταση του ανθρώπου.

Η φύση τους θ' αλλάξει

υπηρετώντας τον Θεό.

Μόνο τέτοιοι άνθρωποι

θα μπορέσουν

να κερδίσουν τον Θεό.

Μόνο τέτοιοι άνθρωποι,

που αληθινά έχουν βρει

τον έναν πραγματικό δρόμο.

II

Δεν είναι εύκολο

τη γνώση να κατέχεις

του τελευταίου έργου του Θεού.

Αλλά αν οι άνθρωποι

σκόπιμα υπακούσουν

κι αναζητήσουν το έργο του Θεού,

θα καταφέρουν να δουν τον Θεό

και να κερδίσουν τη νέα

καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος.

Η φύση τους θ' αλλάξει

υπηρετώντας τον Θεό.

Μόνο τέτοιοι άνθρωποι

θα μπορέσουν

να κερδίσουν τον Θεό.

Μόνο τέτοιοι άνθρωποι,

που αληθινά έχουν βρει

τον έναν πραγματικό δρόμο.

III

Αυτοί που στο έργο του Θεού

σκοπίμως εναντιώνονται

δε θα λάβουν

τη διαφώτιση του Πνεύματος

ή την καθοδήγηση του Θεού.

Το αν θα λάβουν

οι άνθρωποι του Θεού

το τελευταίο έργο

εξαρτάται απ' τη χάρη του Θεού

και την επιδίωξή τους,

εξαρτάται απ' τις προθέσεις τους.

Η φύση τους θ' αλλάξει

υπηρετώντας τον Θεό.

Μόνο τέτοιοι άνθρωποι

θα μπορέσουν

να κερδίσουν τον Θεό.

Μόνο τέτοιοι άνθρωποι,

που αληθινά έχουν βρει

τον έναν πραγματικό δρόμο.

από το βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Προτεινόμενο Υλικό:

Ύμνος των λόγων του Θεού «Πώς ο Θεός κυβερνά επί παντός»:

https://el.easternlightning.org/videos/how-God-rules-over-all-things-hymn.html

Ύμνος λόγων του Θεού | Δοξάζουμε τον Παντοδύναμο του Δημιουργού | Οι ζωές όλων των όντων της Πλάσης προέρχονται από τον Θεό:

https://el.easternlightning.org/videos/lives-come-from-God-hymn.html

Αστραπή της Ανατολής, η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού δημιουργήθηκε λόγω της εμφάνισης και του έργου του Παντοδύναμου Θεού, της Δευτέρας Παρουσίας του Ιησού Χριστού, του Χριστού των εσχάτων ημερών. Απαρτίζεται από όλους εκείνους που αποδέχονται το έργο του Παντοδύναμου Θεού κατά τις έσχατες ημέρες κι έχουν κυριευτεί και λυτρωθεί από τα λόγια Του. Ιδρύθηκε εξ ολοκλήρου  από τον ίδιο τον Παντοδύναμο Θεό και είναι Αυτός ο Ποιμένας της που την καθοδηγεί. Σίγουρα δεν έχει δημιουργηθεί από κάποιο πρόσωπο. Ο Χριστός είναι η αλήθεια, η οδός κι η ζωή. Το ποίμνιο του Θεού ακούει τη φωνή Του. Αρκεί να διαβάσετε τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού για να δείτε ότι ο Θεός έχει εμφανιστεί.

Ειδική δήλωση: Η παραγωγή αυτού του βίντεο έχει μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, κι έγινε από την Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού. Αυτό το βίντεο δεν μπορεί να διανεμηθεί έναντι κέρδους σε τρίτους, και ελπίζουμε ότι όλοι θα το μοιραστούν και θα το διανείμουν ελεύθερα. Όταν το διανέμετε, παρακαλούμε να επισημαίνετε την πηγή. Κανείς οργανισμός, κοινωνική ομάδα ή άτομο δεν μπορεί να αλλοιώσει ή να παρερμηνεύσει τα περιεχόμενα αυτού του βίντεο χωρίς τη συναίνεση της Εκκλησίας του Παντοδύναμου Θεού.

Το περιεχόμενο αυτού του βίντεο έχει μεταφραστεί εξ ολοκλήρου από επαγγελματίες μεταφραστές. Ωστόσο εξαιτίας γλωσσικών διαφορών κλπ., ένας μικρός αριθμός ανακριβειών είναι αναπόφευκτος. Αν ανακαλύψετε οποιαδήποτε τέτοια ανακρίβεια, παρακαλείσθε να ανατρέξετε στην πρωτότυπη κινεζική έκδοση, και να επικοινωνήσετε μαζί μας ώστε να μας ενημερώσετε.