Δεν έχει τίποτα ακόμα εδώ. Προσθέστε κάτι τώρα!

Χριστιανικοί ύμνοι | Η εξουσία και η σημασία της ενσάρκωσης του Θεού

Βίντεο ύμνων 767  2019-09-04

Χριστιανικοί ύμνοι | Η εξουσία και η σημασία της ενσάρκωσης του Θεού

Το ανάστημα, η γνώση, η αγάπη, η πίστη,

η υπακοή του ανθρώπου κι όλα αυτά που βλέπει

απ’ την κρίση του λόγου έχουν έρθει.

Χάρη στον λόγο Του αντέχει η πίστη σου.

Μέσα απ' αυτή ο άνθρωπος βλέπει τα θαυμαστά έργα του Θεού.

Είναι πολλά πέρα από την κατανόηση του ανθρώπου.

Μυστήρια και θαύματα τριγύρω.

Γι' αυτό έχουν υποταχθεί πολλοί.

Τίποτα δεν υπερβαίνει του λόγου Του την κρίση,

και σκότος δεν υπάρχει πάνω απ’ την εξουσία Του.

Ο άνθρωπος υπακούει,

χάρη στην εξουσία Του και στην Ενσάρκωση,

και την κρίση του λόγου Του.

Αυτοί που δεν υπάκουσαν ποτέ,

γονατίζουν όταν τον λόγο Του θα δουν.

Υποκλίνονται στου λόγου Του την κρίση,

μη διερευνώντας ή κρίνοντας με τη γλώσσα.

Η σάρκα Του εμφανίζεται, κανονικός σαν να ’ναι,

μα τα λόγια Του την πλήρη Του εξουσία δείχνουν.

Είν’ ο Θεός ο Ίδιος, τα λόγια Του αυτό εκφράζουν.

Κανείς δεν παρακούει, είν’ ενσαρκωμένος Θεός.

Ο Θεός ενσαρκωμένος, παραδίδει τον λόγο Του.

Ώστε να ακούσουν όσοι έχουν αυτιά,

και να λάβουν την κρίση Του.

Ο Θεός δεν κάνει τον άνθρωπο να υπακούει

από φόβο δείχνοντας τον Εαυτό Του εν πνεύματι.

Του ανθρώπου η διάθεση, αν και κρυμμένη βαθιά

αποκαλύπτεται απ' το έργο το αληθινό,

ώστε ο άνθρωπος να το δει και να αλλάξει.

Του Θεού η κρίση είναι πρακτική,

και με τον λόγο παραδίδεται.

Αυτή είναι η εξουσία και η σημασία της ενσάρκωσης του Θεού.

Αυτή είναι η εξουσία και η σημασία της ενσάρκωσης του Θεού.

Τίποτα δεν υπερβαίνει του λόγου Του την κρίση

και σκότος δεν υπάρχει πάνω απ’ την εξουσία Του.

Ο άνθρωπος υπακούει,

χάρη στην εξουσία Του και στην Ενσάρκωση,

και στην κρίση του λόγου Του,

στην εξουσία Του,

στην Ενσάρκωση και την κρίση του λόγου Του.

Αστραπή της Ανατολής, η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού δημιουργήθηκε λόγω της εμφάνισης και του έργου του Παντοδύναμου Θεού, της Δευτέρας Παρουσίας του Ιησού Χριστού, του Χριστού των εσχάτων ημερών. Απαρτίζεται από όλους εκείνους που αποδέχονται το έργο του Παντοδύναμου Θεού κατά τις έσχατες ημέρες κι έχουν κυριευτεί και λυτρωθεί από τα λόγια Του. Ιδρύθηκε εξ ολοκλήρου  από τον ίδιο τον Παντοδύναμο Θεό και είναι Αυτός ο Ποιμένας της που την καθοδηγεί. Σίγουρα δεν έχει δημιουργηθεί από κάποιο πρόσωπο. Ο Χριστός είναι η αλήθεια, η οδός κι η ζωή. Το ποίμνιο του Θεού ακούει τη φωνή Του. Αρκεί να διαβάσετε τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού για να δείτε ότι ο Θεός έχει εμφανιστεί.

Ειδική δήλωση: Η παραγωγή αυτού του βίντεο έχει μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, κι έγινε από την Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού. Αυτό το βίντεο δεν μπορεί να διανεμηθεί έναντι κέρδους σε τρίτους, και ελπίζουμε ότι όλοι θα το μοιραστούν και θα το διανείμουν ελεύθερα. Όταν το διανέμετε, παρακαλούμε να επισημαίνετε την πηγή. Κανείς οργανισμός, κοινωνική ομάδα ή άτομο δεν μπορεί να αλλοιώσει ή να παρερμηνεύσει τα περιεχόμενα αυτού του βίντεο χωρίς τη συναίνεση της Εκκλησίας του Παντοδύναμου Θεού.