Δεν έχει τίποτα ακόμα εδώ. Προσθέστε κάτι τώρα!

Ύμνος των λόγων του Θεού | Το όνομα του Θεού θα μεγαλυνθεί στα έθνη των Εθνικών

Βίντεο ύμνων 662  2019-09-28

Ύμνος των λόγων του Θεού | Το όνομα του Θεού θα μεγαλυνθεί στα έθνη των Εθνικών

Του Θεού το όνομα, του Θεού το όνομα,θα μεγαλυνθεί.

Του Θεού το όνομα στων Εθνικών,

στων Εθνικών τα έθνη, του Θεού το όνομα.

Σκοπός της κρίσης Του

είναι να ενθαρρύνει την ανθρώπινη υπακοή·

σκοπός της παίδευσής Του

είναι να επιτρέψειτη μεταμόρφωση του ανθρώπου,

τη μεταμόρφωση του ανθρώπου.

Αν και το έργο Τουείναι χάριν της διαχείρισής Του,

όλα όσα κάνει Αυτόςείναι καλά για τους ανθρώπους,

καλά για τους ανθρώπους.

Θέλει οι άνθρωποι πέρα απ’ το Ισραήλ

να υπακούνε όπως οι Ισραηλίτες,

αληθινούς ανθρώπους να τους κάνει, αληθινούς.

έτσι ώστε, πέρα από το Ισραήλ,

ο Θεός να εδραιωθεί.

Αυτή 'ναι του Θεού η διαχείριση.

Είναι το έργο Του στων Εθνικών τις χώρες.

Του Θεού το όνομα, του Θεού το όνομα,θα μεγαλυνθεί.

Του Θεού το όνομα στων Εθνικών,

στων Εθνικών τα έθνη, του Θεού το όνομα.

Σήμερα, πολλοί ακόμη δεν κατανοούντη διαχείρισή Του.

Οι έγνοιες κι οι επιθυμίες τους στο μέλλον

που θα έχουν εστιάζονται.

Ό,τι κι αν λέει ο Θεός,

δεν αναζητούν το έργο Του.

Ο άνθρωπος σκέφτεταιμόνο τον αυριανό προορισμό.

Αν αυτό συνεχιστεί,

πώς θα επεκταθεί το έργο του Θεού;

Πώς το ευαγγέλιο θα εξαπλωθεί σ’ όλο τον κόσμο;

Πρέπει να ξέρετε πότε το έργο Του αυξάνεται,

θα διασκορπιστείτε μακριά πολύ.

Ο Θεός θα σας πατάξει, Αυτός θα σας πατάξει,

όπως ο Ιεχωβά τις φυλές του Ισραήλ,

ώστε το ευαγγέλιο να εξαπλωθεί σ’ όλη τη γη,

το έργο Του στων Εθνικών τις χώρες.

Νέοι και γέροι θα μεγαλύνουν του Θεού το όνομα,

και απ’ όλες τις φυλές

το άγιο όνομά Του θα δοξαστεί, το άγιο όνομά Του.

Στους έσχατους καιρούς, στην τελευταία εποχή,

του Θεού το όνομα θα μεγαλυνθείστων Εθνικών τα Έθνη.

Οι Εθνικοί θα δουν τις πράξεις του Θεού

και Παντοδύναμο θα Τον αποκαλέσουν·

έτσι, τα λόγια Τουμια μέρα σύντομα θα επαληθευτούν.

Θα κάνει τον άνθρωπο σίγουρα να μάθει

πως δεν είναι μόνο ο Θεός των Ισραηλιτών,

μα και ο Θεός όλων των εθνών των Εθνικών,

ακόμη και αυτών που έχει καταραστεί.

Κάθε άνθρωπο θα κάνει να δει

ότι Αυτός είναι της δημιουργίας όλης ο Θεός.

Αυτό είναι το μεγαλύτερο έργο Του,

το μεγαλύτερο έργο Του,

ο σκοπός του έργου Του στις έσχατες ημέρες,

το μόνο που Αυτός θα κάνει στις έσχατες ημέρες.

Του Θεού το όνομα, του Θεού το όνομα,θα μεγαλυνθεί.

Του Θεού το όνομα στων Εθνικών,

στων Εθνικών τα έθνη.

από το βιβλίο «Ακολουθήστε τον Αμνό και τραγουδήστε νέα τραγούδια»

Αστραπή της Ανατολής, η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού δημιουργήθηκε λόγω της εμφάνισης και του έργου του Παντοδύναμου Θεού, της Δευτέρας Παρουσίας του Ιησού Χριστού, του Χριστού των εσχάτων ημερών. Απαρτίζεται από όλους εκείνους που αποδέχονται το έργο του Παντοδύναμου Θεού κατά τις έσχατες ημέρες κι έχουν κυριευτεί και λυτρωθεί από τα λόγια Του. Ιδρύθηκε εξ ολοκλήρου  από τον ίδιο τον Παντοδύναμο Θεό και είναι Αυτός ο Ποιμένας της που την καθοδηγεί. Σίγουρα δεν έχει δημιουργηθεί από κάποιο πρόσωπο. Ο Χριστός είναι η αλήθεια, η οδός κι η ζωή. Το ποίμνιο του Θεού ακούει τη φωνή Του. Αρκεί να διαβάσετε τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού για να δείτε ότι ο Θεός έχει εμφανιστεί.

Ειδική δήλωση: Η παραγωγή αυτού του βίντεο έχει μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, κι έγινε από την Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού. Αυτό το βίντεο δεν μπορεί να διανεμηθεί έναντι κέρδους σε τρίτους, και ελπίζουμε ότι όλοι θα το μοιραστούν και θα το διανείμουν ελεύθερα. Όταν το διανέμετε, παρακαλούμε να επισημαίνετε την πηγή. Κανείς οργανισμός, κοινωνική ομάδα ή άτομο δεν μπορεί να αλλοιώσει ή να παρερμηνεύσει τα περιεχόμενα αυτού του βίντεο χωρίς τη συναίνεση της Εκκλησίας του Παντοδύναμου Θεού.