Δεν έχει τίποτα ακόμα εδώ. Προσθέστε κάτι τώρα!

Ύμνος των λόγων του Θεού | Η ταπεινότητα του Θεού είναι αξιολάτρευτη

Βίντεο ύμνων 663  2018-10-28

Ύμνος των λόγων του Θεού | Η ταπεινότητα του Θεού είναι αξιολάτρευτη

I

Ο Θεός ταπεινώνεται καθώς ενεργεί

στη διεφθαρμένη ανθρωπότητα για την τελείωση.

Ο Θεός ενανθρωπίζεται.

Τους ποιμαίνει και τους φροντίζει, φτάνει στην καρδιά του μεγάλου κόκκινου δράκοντα

έρχεται να σώσει και να κατακτήσει

τους διεφθαρμένους, αλλάζοντάς τους εντελώς.

"Ταπεινώνεται στη σάρκα του ανθρώπου

και υπομένει την κακουχία."

Είναι η υπέρτατη ταπείνωση του υψίστου Πνεύματος.

Ο Θεός μεγάλος. Oι άνθρωποι μικροί.

Μα ο Θεός μιλά, παρέχει, ζει μαζί τους.

Τόσο ταπεινούς και λατρευτούς.

II

Ο Θεός ενσαρκωμένος μ' ανάγκες ανθρώπινες,

δείχνει κάποια ταπείνωση.

Θείο πνεύμα μέγα και ισχυρό έρχεται σαν άνθρωπος

για θέλημα του Πνεύματος.

Του έργου Του είστε ανάξιοι, με τόσες που βίωσε δυσκολίες.

Φαίνεται στη φύση σας, στη διαίσθηση, στη λογική.

Του έργου Του είστε ανάξιοι, με τόσες που βίωσε δυσκολίες.

Φαίνεται στη φύση και στην ίδια σας τη ζωή.

Ο Θεός μεγάλος. Οι άνθρωποί μικροί.

Κι όμως μιλά, παρέχει, ζει μαζί τους.

Τόσο ταπεινούς και λατρευτούς.

από το βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Αστραπή της Ανατολής, η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού δημιουργήθηκε λόγω της εμφάνισης και του έργου του Παντοδύναμου Θεού, της Δευτέρας Παρουσίας του Ιησού Χριστού, του Χριστού των εσχάτων ημερών. Απαρτίζεται από όλους εκείνους που αποδέχονται το έργο του Παντοδύναμου Θεού κατά τις έσχατες ημέρες κι έχουν κυριευτεί και λυτρωθεί από τα λόγια Του. Ιδρύθηκε εξ ολοκλήρου  από τον ίδιο τον Παντοδύναμο Θεό και είναι Αυτός ο Ποιμένας της που την καθοδηγεί. Σίγουρα δεν έχει δημιουργηθεί από κάποιο πρόσωπο. Ο Χριστός είναι η αλήθεια, η οδός κι η ζωή. Το ποίμνιο του Θεού ακούει τη φωνή Του. Αρκεί να διαβάσετε τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού για να δείτε ότι ο Θεός έχει εμφανιστεί.

Ειδική δήλωση: Η παραγωγή αυτού του βίντεο έχει μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, κι έγινε από την Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού. Αυτό το βίντεο δεν μπορεί να διανεμηθεί έναντι κέρδους σε τρίτους, και ελπίζουμε ότι όλοι θα το μοιραστούν και θα το διανείμουν ελεύθερα. Όταν το διανέμετε, παρακαλούμε να επισημαίνετε την πηγή. Κανείς οργανισμός, κοινωνική ομάδα ή άτομο δεν μπορεί να αλλοιώσει ή να παρερμηνεύσει τα περιεχόμενα αυτού του βίντεο χωρίς τη συναίνεση της Εκκλησίας του Παντοδύναμου Θεού.