Δεν έχει τίποτα ακόμα εδώ. Προσθέστε κάτι τώρα!

Χριστιανικοί ύμνοι | Ο Θεός είναι στον ουρανό, αλλά και στη γη

Βίντεο ύμνων 776  2019-06-20

Χριστιανικοί ύμνοι | Ο Θεός είναι στον ουρανό, αλλά και στη γη

I

Πρακτικός είν' ο Θεός, όταν είναι στη γη,

στην καρδιά των ανθρώπων

και στον ουρανό

είναι όλων των πλασμάτων Κυρίαρχος.

Κάποτε ταξίδεψε πάνω από βουνά και ύδατα,

αθόρυβα περπάτησε μέσα στους ανθρώπους.

Ο Θεός είναι στον ουρανό

αλλά βρίσκεται και στη γη.

Είναι μέσα στα πάντα

και σε όλους τους ανθρώπους.

Επαφή με τον Θεό μπορούν να έχουν κάθε μέρα,

καθημερινά μπορούν οι άνθρωποι να Τον βλέπουν.

II

Στον ουρανό όταν είναι, μήπως είναι υπερφυσικός;

Και στη γη όταν είναι, μήπως είναι πρακτικός;

Η κυριαρχία Του σε όλα

ή το βίωμά Του όλων των δεινών τ' ανθρώπου,

καθορίζει, άραγε, αν είναι ένας Θεός πρακτικός;

Ο Θεός είναι στον ουρανό

αλλά βρίσκεται και στη γη.

Είναι μέσα στα πάντα

και σε όλους τους ανθρώπους.

Επαφή με τον Θεό μπορούν να έχουν κάθε μέρα,

καθημερινά μπορούν οι άνθρωποι να Τον βλέπουν.

III

Ποιος τολμά ν' αντισταθεί

στον ίδιο τον πρακτικό Θεό δημόσια;

Να ξεφύγει ποιος τολμά

από τον Παντοδύναμο Κυρίαρχο;

Ποιος τολμά με σιγουριά να πει

στον ουρανό πως είναι;

Ποιος τολμά να πει ότι είναι σίγουρα στη γη;

Κανείς δεν ξέρει με σιγουριά να πει πού είν' ο Θεός.

Ο Θεός είναι στον ουρανό

αλλά βρίσκεται και στη γη.

Είναι μέσα στα πάντα,

και σε όλους τους ανθρώπους.

Επαφή με τον Θεό μπορούν να έχουν κάθε μέρα,

καθημερινά μπορούν οι άνθρωποι να Τον βλέπουν.

Ο Θεός είναι στον ουρανό

αλλά βρίσκεται και στη γη.

Είναι μέσα στα πάντα

και σε όλους τους ανθρώπους.

Επαφή με τον Θεό μπορούν να έχουν κάθε μέρα,

καθημερινά μπορούν οι άνθρωποι να Τον βλέπουν.

Αστραπή της Ανατολής, η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού δημιουργήθηκε λόγω της εμφάνισης και του έργου του Παντοδύναμου Θεού, της Δευτέρας Παρουσίας του Ιησού Χριστού, του Χριστού των εσχάτων ημερών. Απαρτίζεται από όλους εκείνους που αποδέχονται το έργο του Παντοδύναμου Θεού κατά τις έσχατες ημέρες κι έχουν κυριευτεί και λυτρωθεί από τα λόγια Του. Ιδρύθηκε εξ ολοκλήρου  από τον ίδιο τον Παντοδύναμο Θεό και είναι Αυτός ο Ποιμένας της που την καθοδηγεί. Σίγουρα δεν έχει δημιουργηθεί από κάποιο πρόσωπο. Ο Χριστός είναι η αλήθεια, η οδός κι η ζωή. Το ποίμνιο του Θεού ακούει τη φωνή Του. Αρκεί να διαβάσετε τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού για να δείτε ότι ο Θεός έχει εμφανιστεί.

Ειδική δήλωση: Η παραγωγή αυτού του βίντεο έχει μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, κι έγινε από την Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού. Αυτό το βίντεο δεν μπορεί να διανεμηθεί έναντι κέρδους σε τρίτους, και ελπίζουμε ότι όλοι θα το μοιραστούν και θα το διανείμουν ελεύθερα. Όταν το διανέμετε, παρακαλούμε να επισημαίνετε την πηγή. Κανείς οργανισμός, κοινωνική ομάδα ή άτομο δεν μπορεί να αλλοιώσει ή να παρερμηνεύσει τα περιεχόμενα αυτού του βίντεο χωρίς τη συναίνεση της Εκκλησίας του Παντοδύναμου Θεού.

Μέρος του υλικού αυτού του βίντεο είναι από:

http://www.greenmountaindrone.com