Όλα
Αναγνώσεις των λόγων του Θεού
Αναγνώσεις των λόγων του Θεού (αποσπάσματα)
Ομιλία του Θεού «Οι ομιλίες του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν» Η δέκατη έκτη ομιλία Ομιλία του Θεού «Οι ομιλίες του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν» H όγδοη ομιλία Ομιλία του Θεού «Μόνο ο Χριστός των εσχάτων ημερών μπορεί να δώσει στον άνθρωπο την οδό για την αιώνια ζωή» (Απόσπασμα) Ομιλία του Θεού «Οι ομιλίες του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν Η εικοστή έκτη ομιλία» (Απόσπασμα) Ομιλία του Θεού «Οφείλεις να ζεις για την αλήθεια αφού πιστεύεις στον Θεό» Ομιλία του Θεού «Μόνο όσοι γνωρίζουν τον Θεό μπορούν να φέρουν τη μαρτυρία του Θεού» Η υπόσταση του Χριστού είναι η υποταγή στο θέλημα του Επουράνιου Πατέρα (Απόσπασμα Α') Ομιλία του Θεού | Ο Χριστός επιτελεί το έργο της κρίσης με την αλήθεια (Απόσπασμα) Ομιλία του Θεού «Οι ομιλίες του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν» Η δέκατη ένατη ομιλία Ομιλία του Θεού «Ο ίδιος ο Θεός, ο μοναδικός Α'» (Απόσπασμα) Ομιλία του Θεού - Απόσπασμα Οι ομιλίες του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν Η δέκατη τέταρτη ομιλία Ομιλία του Θεού «Οι ομιλίες του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν» Η εικοστή τρίτη ομιλία Οι ομιλίες του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν Η εικοστή δεύτερη ομιλία Η διεφθαρμένη ανθρωπότητα έχει περισσότερο ανάγκη τη σωτηρία του ενσαρκωμένου Θεού (Απόσπασμα Β') Η διεφθαρμένη ανθρωπότητα έχει περισσότερο ανάγκη τη σωτηρία του ενσαρκωμένου Θεού (Απόσπασμα Ⅲ) Η γνώση του Θεού είναι το μονοπάτι για φόβο Θεού και αποφυγή του κακού (Απόσπασμα) Η διεφθαρμένη ανθρωπότητα έχει περισσότερο ανάγκη τη σωτηρία του ενσαρκωμένου Θεού (Μέρος δεύτερο) Ομιλία του Θεού «Οι ομιλίες του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν: Η εικοστή ένατη ομιλία» (Απόσπασμα) Ομιλία του Θεού - Μέρος δεύτερο Η πίστη στον Θεό θα πρέπει να επικεντρώνεται στην πραγματικότητα, όχι σε θρησκευτικά τελετουργικά «Ο ίδιος ο Θεός, ο μοναδικός Α'» (Απόσπασμα) Ομιλία του Θεού «Οι Ομιλίες του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν» Η εικοστή όγδοη ομιλία Η διεφθαρμένη ανθρωπότητα έχει περισσότερο ανάγκη τη σωτηρία του ενσαρκωμένου Θεού (Μέρος Πρώτο) Ομιλία του Θεού | Οι ομιλίες του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν Η εικοστή πέμπτη ομιλία Η διεφθαρμένη ανθρωπότητα έχει περισσότερο ανάγκη τη σωτηρία του ενσαρκωμένου Θεού (Απόσπασμα) Ομιλία του Θεού | Ο Θεός προΐσταται της μοίρας όλης της ανθρωπότητας (Απόσπασμα) Ο λόγος του Θεού | Η εποχή της βασιλείας είναι η εποχή του λόγου (Απόσπασμα Α') Ο λόγος του Θεού | Το μυστήριο της ενσάρκωσης (Δ΄) (Απόσπασμα Β') Μια ανάγνωση των λόγων του Παντοδύναμου Θεού (Απόσπασμα) Ο λόγος του Θεού | Ο Σωτήρας έχει ήδη επιστρέψει πάνω σ’ ένα «λευκό σύννεφο» (Απόσπασμα Β') Ο κρότος των επτά κεραυνών που προμηνύει ότι το ευαγγέλιο της βασιλείας θα διαδοθεί σ' όλο το σύμπαν Ο λόγος του Θεού | Ο Σωτήρας έχει ήδη επιστρέψει πάνω σ’ ένα «λευκό σύννεφο» (Απόσπασμα Α') Ο λόγος του Θεού «Ο Θεός και ο άνθρωπος θα εισέλθουν στην ανάπαυση μαζί» Μέρος δεύτερο Ο λόγος του Θεού «Μόνο αυτός που βιώνει το έργο του Θεού πιστεύει αληθινά στον Θεό» (Απόσπασμα Α') Ο λόγος του Θεού «Ο Θεός είναι η πηγή της ζωής του ανθρώπου» (Απόσπασμα Γ') Ο λόγος του Θεού «Ο ίδιος ο Θεός, ο μοναδικός (Γ΄)» (Απόσπασμα Γ') Ο λόγος του Θεού «Ο Θεός είναι η πηγή της ζωής του ανθρώπου» (Απόσπασμα Α') Ο λόγος του Θεού «Η εμφάνιση του Θεού έφερε μια νέα εποχή» (Απόσπασμα Α') Ο λόγος του Θεού «Ο ίδιος ο Θεός, ο μοναδικός (Γ΄)» (Απόσπασμα Α') Ο λόγος του Θεού | Οι τρεις νουθεσίες Ο λόγος του Θεού «Ο ίδιος ο Θεός, ο μοναδικός (Β')» (Απόσπασμα) Ομιλία του Θεού «Ο ίδιος ο Θεός, ο μοναδικός (Γ΄)» (Απόσπασμα) Ο λόγος του Θεού «Θα πρέπει να αναζητήσεις την οδό της σύμπνοιας με τον Χριστό» (Απόσπασμα) Ο λόγος του Θεού «Ο ίδιος ο Θεός, ο μοναδικός (Γ΄)» (Απόσπασμα) Ο λόγος του Θεού «Ο αναστεναγμός του Παντοδύναμου» (Απόσπασμα) Ομιλία του Θεού «Ο ίδιος ο Θεός, ο μοναδικός (ΣΤ')» (Απόσπασμα) Ομιλία του Θεού | Η υπόσταση του Χριστού είναι η υποταγή στο θέλημα του Επουράνιου Πατέρα (Απόσπασμα) Ομιλία του Θεού | Πώς ο Πέτρος κατάφερε να γνωρίσει τον Ιησού Ομιλία του Θεού | Θα πρέπει να αναζητήσεις την οδό να συμβαδίσεις με τον Χριστό Ο κρότος των επτά κεραυνών— που προμηνύει ότι το ευαγγέλιο της βασιλείας θα διαδοθεί σε ολόκληρο το σύμπαν Ο λόγος του Θεού «Ιδού η εμφάνιση του Θεού με την κρίση και την παίδευσή Του» Ομιλία του Θεού «Οι ομιλίες του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν» Η έβδομη ομιλία Ομιλία του Θεού «Υπάρχει η Αγία Τριάδα;» Μέρος δεύτερο Ομιλία του Θεού «Υπάρχει η Αγία Τριάδα;» Μέρος πρώτο Ομιλία του Θεού «Η ουσία της σάρκας που κατοικείται από τον Θεό» Μέρος δεύτερο Ομιλία του Θεού «Η ουσία της σάρκας που κατοικείται από τον Θεό» Μέρος πρώτο Ο λόγος του Θεού«Αποκαθιστώντας την κανονική ζωή του ανθρώπου και οδηγώντας τον σε έναν θαυμαστό προορισμό» Ομιλία του Θεού «Οι Ομιλίες του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν» Η δέκατη τρίτη ομιλία Ο λόγος του Θεού | Το έργο του Θεού και το έργο του ανθρώπου | Μέρος πρώτο Ομιλία του Θεού «Οι Ομιλίες του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν» Η εικοστή έβδομη ομιλία Ομιλία του Θεού «Tο έργο του Θεού και οι πράξεις του ανθρώπου» Μέρος δεύτερο Ομιλία του Θεού «Το έργο του Θεού και το έργο του ανθρώπου» Δεύτερο Μέρος Ομιλία του Θεού «Ονομασίες και ταυτότητα» Μέρος Πρώτο Ομιλία του Θεού «Tο έργο του Θεού και οι πράξεις του ανθρώπου» Μέρος πρώτο Ομιλία του Θεού | Οι δύο ενσαρκώσεις ολοκληρώνουν τη σημασία της ενσάρκωσης Ομιλία του Θεού | Όλα επιτυγχάνονται δια του λόγου του Θεού Ομιλία του Θεού | Το έργο την Εποχή του Νόμου Ομιλία του Θεού | Θα πρέπει να γνωρίζεις πώς εξελίχθηκε η ανθρωπότηταστο σύνολό της μέχρι την σήμερον ημέρα (Μέρος Δεύτερο) Ομιλία του Θεού | Όσοι δεν συμβαδίζουν με τον Χριστό, σίγουρα εναντιώνονται στον Θεό Ομιλία του Θεού | Όσοι αποτελούνται από σάρκα, δεν μπορούν να ξεφύγουν από την ημέρα της οργής Ομιλία του Θεού | Πώς να γνωρίσετε τον Θεό στη γη Ομιλία του Θεού | Η εμφάνιση του Θεού έφερε μια νέα εποχή Ομιλία του Θεού | Το να έχετε μία αμετάβλητη διάθεση σημαίνει πως είστε εχθρικοί προς τον Θεό Ομιλία του Θεού | Μόνο αυτός που βιώνει το έργο του Θεού πιστεύει αληθινά στον Θεό Ομιλία του Θεού | Οι ομιλίες του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν Η ενδέκατη ομιλία Ομιλία του Θεού | Ο Θεός είναι η πηγή της ζωής του ανθρώπου Ομιλία του Θεού | Είσαι ένας αληθινός πιστός του Θεού; Ομιλία του Θεού | Ο Θεός και ο άνθρωπος θα εισέλθουν στην ανάπαυση μαζί (1) Ομιλία του Θεού | Η δέκατη έβδομη ομιλία Ομιλία του Θεού | Τι σημαίνει να είσαι αληθινός άνθρωπος Ο λόγος του Θεού | Είναι πολύ σημαντική η κατανόηση της διάθεσης του Θεού Ομιλία του Θεού | Οι πονηροί πρέπει να τιμωρούνται Ομιλία του Θεού | Αποκαθιστώντας την κανονική ζωή του ανθρώπου και οδηγώντας τον σε έναν θαυμαστό προορισμό (2) Η διαφορά μεταξύ της διακονίας του ενσαρκωμένου Θεού και του καθήκοντος του ανθρώπου Η βασική διαφορά μεταξύ του ενσαρκωμένου Θεού και των ανθρώπων που χρησιμοποιεί ο Θεός Ομιλία του Θεού | Ο Χριστός επιτελεί το έργο της κρίσης με την αλήθεια Ομιλία του Θεού | Πώς να Γνωρίσεις την Πραγματικότητα Ομιλία του Θεού | Πρέπει να σκέφτεστε τις πράξεις σας Ομιλία του Θεού | Πώς να υπηρετήσεις σε αρμονία με το θέλημα του Θεού Ο λόγος του Θεού | Οφείλεις να ετοιμάσεις επαρκείς καλές πράξεις για τον προορισμό σου Ομιλία του Θεού | Γνωρίζεις ότι ο Θεός έχει επιτελέσει κάτι σπουδαίο μεταξύ των ανθρώπων; Ο λόγος του Θεού | Ο Θεός προΐσταται της μοίρας όλης της ανθρωπότητας Ο λόγος του Θεού | Ο αναστεναγμός του Παντοδύναμου Ομιλία του Θεού | Πολλοί μεν οι κλητοί, λίγοι δε οι εκλεκτοί Ομιλία του Θεού | Θα πρέπει να γνωρίζεις πώς εξελίχθηκε η ανθρωπότητα στο σύνολό της μέχρι την σήμερον ημέρα Ομιλία του Θεού | Τι γνωρίζεις περί πίστης; Ομιλία του Θεού | Η εποχή της βασιλείας είναι η εποχή του λόγου Ομιλία του Θεού | Υποσχέσεις προς αυτούς που έχουν τελειωθεί Ομιλία του Θεού | Η υπόσταση του Χριστού είναι η υποταγή στο θέλημα του Επουράνιου Πατέρα Ομιλία του Θεού | Πρέπει να ξέρεις πως ο πρακτικός Θεός είναι ο ίδιος ο Θεός Ομιλία του Θεού | Η αληθινή ιστορία πίσω από το έργο στην Εποχή της Λύτρωσης Ομιλία του Θεού | Το έργο της διάδοσης του ευαγγελίου είναι επίσης το έργο της σωτηρίας του ανθρώπου Ομιλία του Θεού | Μόνον Αυτοί Που Γνωρίζουν το Έργο του Θεού Σήμερα Μπορούν να Υπηρετούν τον Θεό Ο λόγος του Θεού | Όταν πρόκειται για τον Θεό, ποια είναι η δική σου αντίληψη Ομιλία του Θεού | Στην πίστη σου για τον Θεό πρέπει να υπακούς τον Θεό Ομιλία του Θεού | Μόνο όσοι οδηγηθούν στην τελείωση μπορούν να ζήσουν μια ουσιαστική ζωή Ο λόγος του Θεού | Ήρθες στη ζωή; Ο λόγος του Θεού | Η γνώση των τριών σταδίων του έργου του Θεού είναι το μονοπάτι για να γνωρίσεις τον Θεό Ο λόγος του Θεού | Ο Θεός είναι ο Κύριος όλης της δημιουργίας Ομιλία του Θεού | Όταν δεις το πνευματικό σώμα του Ιησού τότε ο Θεός θα έχει δημιουργήσει εκ νέου ουρανό και γη Ο λόγος του Θεού | Μια σύντομη συζήτηση σχετικά με το «Η Χιλιετής Βασιλεία έχει φτάσει» Ομιλία του Θεού |Εκείνοι που υπακούουν στον Θεό με ειλικρινή καρδιά θα κερδηθούν σίγουρα από τον Θεό Ομιλία του Θεού | Σε ποιον είσαι αφοσιωμένος; Ομιλία του Θεού | Μόνο ο Χριστός των εσχάτων ημερών μπορεί να δώσει στον άνθρωπο την οδό για την αιώνια ζωή Ο λόγος του Θεού | Ο διεφθαρμένος άνθρωπος είναι ανίκανος να αντιπροσωπεύει τον Θεό Ο λόγος του Θεού | Ο Θρησκευτικός Τρόπος Υπηρεσίας Πρέπει να Απαγορευτεί Ομιλία του Θεού | Δευτέρα Παρουσία | Ο Σωτήρας έχει ήδη επιστρέψει πάνω σε ένα «Λευκό Σύννεφο» Ομιλία του Θεού | Μόνο όσοι γνωρίζουν τον Θεό και το έργο Του μπορούν να Τον ευχαριστήσουν Η φωνή του Θεού | Πώς να λάβει τις αποκαλύψεις του Θεού ο άνθρωπος που Τον ορίζει με τις δικές του αντιλήψεις; Ο λόγος του Θεού | Γνωρίζοντας το έργο του Θεού σήμερα Ο λόγος του Θεού | Η Χιλιετής Βασιλεία Έχει Φτάσει Ομιλία του Θεού | Τι απόψεις πρέπει να έχουν οι πιστοί Ομιλία του Θεού | Είναι το έργο του Θεού τόσο απλό, όσο φαντάζεται ο άνθρωπος; Ομιλία του Θεού | Πώς πρέπει να αντιμετωπίσεις τη μελλοντική αποστολή σου