Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Πώς Στράφηκα και Πάλι στον Παντοδύναμο Θεό

Πώς Στράφηκα και Πάλι στον Παντοδύναμο Θεό

Κάθε πιστός στον Θεό έχει μια ιδιαίτερη ιστορία για το προσωπικό του ταξίδι της στροφής προς Αυτόν. Αυτό το βιβλίο μοιράζεται τις εμπειρίες του εκλεκτού λαού του Θεού που έλαβε την καθοδήγηση του λόγου του Παντοδύναμου Θεού. Ορισμένοι απελευθερώνονται από τα δεσμά και τους περιορισμούς των θρησκευτικών τους αντιλήψεων, άλλοι δραπετεύουν από τη διαταραχή και τις διώξεις των αντίχριστων δυνάμεων των θρησκευτικών κύκλων και των σατανικών δυνάμεων του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος, κι άλλοι πάλι αποκτούν ικανότητα διάκρισης των σατανικών τάσεων του κόσμου. Όλοι στο τέλος αποφασίζουν ποια είναι η αληθινή οδός και έρχονται ενώπιον του θρόνου του Θεού· αυτές είναι οι δικές τους συγκινητικές ιστορίες. Κάθε μία από αυτές τις μοναδικές εμπειρίες αποκαλύπτει πώς ο Σατανάς δεσμεύει και βλάπτει την ανθρωπότητα, κι ακόμα περισσότερο δείχνει την εξουσία και τη δύναμη του λόγου του Θεού και πως μόνο ο Θεός αποτελεί αγάπη και σωτηρία για τον άνθρωπο.

Λήψη