Διάκριση μεταξύ του σώζεσθαι και της επίτευξης πλήρους σωτηρίας

Τι σημαίνει να σώζεται κανείς; Τι σημαίνει να πετυχαίνει πλήρη σωτηρία; Παρόλο που οι αμαρτίες των ανθρώπων συγχωρούνται, εκείνοι εξακολουθούν να αμαρτάνουν συχνά και δεν έχουν καθαρθεί. Έχουν επιτύχει πλήρη σωτηρία; Μπορούν να εισέλθουν στην επουράνια βασιλεία; Διαβάστε εδώ για να βρείτε το μονοπάτι για την πλήρη σωτηρία και τη βασιλεία.

Η Κρίση ξεκινά από τον Οίκο του Θεού

Η κρίση του μεγάλου λευκού θρόνου στην προφητεία της Βίβλου για τις έσχατες ημέρες έχει ήδη ξεκινήσει και πρόκειται για το έργο της κρίσεως που ξεκινά από τον οίκο του Θεού και πραγματοποιείται από τον Κύριο Ιησού —τον Παντοδύναμο Θεό— που έχει επιστρέψει με την αλήθεια. Το έργο της κρίσεως του Θεού είναι να εξαγνίσει τον άνθρωπο, να σώσει τον άνθρωπο και να οδηγήσει τον άνθρωπο στην τελείωση, καθώς και να δημιουργήσει μια ομάδα νικητών πριν από την καταστροφή. Στο τέλος, ολόκληρη η εποχή θα τερματιστεί και η βασιλεία του Χριστού θα πραγματοποιηθεί στη γη.

Η λύτρωση του Κυρίου και η κρίση των εσχάτων ημερών του Θεού

Η Βίβλος προβλέπει ότι ο Θεός θα πραγματοποιήσει το έργο της τελικής κρίσεως κατά τις έσχατες ημέρες. Οπότε, ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στη λύτρωση του Θεού και στην τελική κρίση Του; Μπορεί κανείς να εισέλθει στην ουράνια βασιλεία, αν αποδεχτεί μόνο τη λύτρωση του Θεού, αλλά όχι την τελική κρίση Του; Διαβάστε τώρα για να μάθετε περισσότερα.

Η αρπαγή πριν από τη συμφορά

Η μεγαλύτερη ελπίδα που έχουν όλοι οι χριστιανοί είναι να αρπαχτούν στη βασιλεία των ουρανών. Τι είδους άνθρωποι μπορούν να αρπαχτούν; Τι θα πρέπει να κάνουμε ώστε να μπορέσουμε να αρπαχτούμε και να δειπνίσουμε με τον Κύριο πριν από τη συμφορά; Τέσσερα στοιχεία που σας αποκαλύπτουν το μυστήριο της αρπαγής. Δείτε τώρα τη σελίδα!

Υποδοχή της εμφάνισης του Κυρίου

Η υποδοχή της επιστροφής του Κυρίου Ιησού και η αρπαγή στη βασιλεία των ουρανών είναι επιθυμία την οποία μοιράζονται όλοι οι χριστιανοί. Πώς, λοιπόν, θα εμφανιστεί και θα εργαστεί ο Κύριος Ιησούς όταν επιστρέψει; Πώς θα πρέπει να αγρυπνούμε και να περιμένουμε την επιστροφή Του;

Οι φρόνιμες παρθένες υποδέχονται τον νυμφίο

Οι προφητείες της Βίβλου για τη δεύτερη έλευση του Χριστού έχουν εκπληρωθεί. Ο Κύριος έχει επιστρέψει για να μιλήσει και να εργαστεί. Μόνον οι φρόνιμες παρθένες που μπορούν να αναγνωρίσουν τα λόγια του Κυρίου ως την αλήθεια και τη φωνή του Θεού μπορούν να υποδεχτούν την επιστροφή του Κυρίου, να οδηγηθούν στην τελείωση και να αρπαχτούν στη βασιλεία του Θεού. Εν τω μεταξύ, όσοι δεν μπορούν να ακούσουν τη φωνή του Θεού και δεν υποδέχονται τον Κύριο είναι όλοι μωρές παρθένες. Εκτίθενται και εξοντώνονται και θα τους βρει η συμφορά.

Η ενσάρκωση (2)

Ποια είναι η ουσία του ενσαρκωμένου Θεού; Είναι ο Κύριος Ιησούς ο Υιός του Θεού ή ο ίδιος ο Θεός; Πώς ολοκληρώνει ο Χριστός των εσχάτων ημερών την παλαιά εποχή;

Η ενσάρκωση (1)

Γιατί έχει ενσαρκωθεί ο Κύριος Ιησούς για να εργαστεί κατά τις έσχατες ημέρες; Ποια είναι η ευρεία σημασία της ενσάρκωσης του Θεού; Γιατί είναι τόσο ζωτικής σημασίας για την ανθρωπότητα;

Ο Σωτήρας έχει ήδη επιστρέψει

Οι προφητείες της Βίβλου για τη δεύτερη έλευση του Κυρίου Ιησού έχουν εκπληρωθεί. Έχετε γνωρίσει τον Κύριο; Θέλετε να αρπαχτείτε πριν από την καταστροφή;