Κλασικά Λόγια του Παντοδύναμου Θεού, του Χριστού των Εσχάτων Ημερών Επιλογές από το βιβλίο «Ο Λόγος ενσαρκώνεται»

Κλασικά Λόγια του Παντοδύναμου Θεού, του Χριστού των Εσχάτων Ημερών Επιλογές από το βιβλίο «Ο Λόγος ενσαρκώνεται»

Μια ανθολογία κλασικών ρήσεων που εξέφρασε ο Παντοδύναμος Θεός, ο Χριστός των εσχάτων ημερών, περιλαμβάνεται στο παρόν βιβλίο. Οι συγκεκριμένες ρήσεις αποτελούν οδηγό για όσους λαχταρούν την εμφάνιση του Θεού ώστε να αναζητήσουν τα ίχνη Του, τα οποία μπορούν να σας βοηθήσουν να βρείτε την είσοδο στη βασιλεία των ουρανών.

Περιεχόμενα

Εισαγωγή

2Β) Κλασικά λόγια σχετικά με το έργο του Θεού για την κρίση κατά τις έσχατες ημέρες
3Γ) Κλασικά λόγια σχετικά με τα μυστήρια της ενσάρκωσης του Θεού
4Δ) Κλασικά λόγια σχετικά με τη Βίβλο
5Ε) Κλασικά λόγια για τη σχέση μεταξύ κάθε σταδίου του έργου του Θεού και του ονόματος του Θεού
6ΣΤ) Κλασικά λόγια σχετικά με τη διάθεση του Θεού και αυτό που έχει και είναι Αυτός
7Ζ) Κλασικά λόγια σχετικά με τη γνώση του ίδιου του Θεού, του μοναδικού
8Η) Κλασικά λόγια σχετικά με την αποκάλυψη του πώς ο Σατανάς διαφθείρει την ανθρωπότητα
9Θ) Κλασικά λόγια σχετικά με την αποκάλυψη της σατανικής διάθεσης της διεφθαρμένης ανθρωπότητας και της ουσίας των ανθρώπων
10Ι) Κλασικά λόγια σχετικά με το σύνταγμα, τα διοικητικά διατάγματα και τις εντολές της Εποχής της Βασιλείας
11ΙΑ) Κλασικά λόγια σχετικά με την είσοδο στην πραγματικότητα της αλήθειας
(Α) Λόγια σχετικά με την πίστη στον Θεό
(Β) Λόγια σχετικά με την προσευχή στον Θεό και τη λατρεία του Θεού
(Γ) Λόγια σχετικά με το να στηρίζεται και να προσβλέπει κανείς στον Θεό
(Δ) Λόγια σχετικά με τη διαφορά μεταξύ του έργου του Θεού και του έργου του ανθρώπου
(Ε) Λόγια σχετικά με την κατανόηση του έργου του Αγίου Πνεύματος και την αναγνώριση του έργου των κακών πνευμάτων
ΣΤ) Κλασικά λόγια σχετικά με τη διάθεση του Θεού και αυτό που έχει και είναι Αυτός
(Ζ) Λόγια σχετικά με το πώς να είσαι έντιμος άνθρωπος
(Η) Λόγια σχετικά με το πώς να υπακούς στον Θεό
(Θ) Λόγια σχετικά με την επαρκή εκπλήρωση του καθήκοντός σου
(Ι) Λόγια σχετικά με τον σεβασμό στον Θεό και την αποφυγή του κακού
(ΙΑ) Λόγια σχετικά με τη σχέση του ανθρώπου με τον Θεό
(ΙΒ) Λόγια σχετικά με τη γνώση για τον Θεό
(ΙΓ) Λόγια σχετικά με την επιδίωξη της αγάπης για τον Θεό
(ΙΔ) Λόγια σχετικά με το πώς να υποστείς την κρίση και την παίδευση, καθώς και τις δοκιμασίες και τον εξευγενισμό
(ΙΕ) Λόγια σχετικά με το να υπηρετεί κανείς τον Θεό και να γίνεται μάρτυράς Του
(ΙΣΤ) Λόγια σχετικά με το πώς να αποτάξεις την επιρροή του Σατανά και να επιτύχεις σωτηρία
(ΙΖ) Λόγια σχετικά με την αλλαγή στη διάθεση και την τελείωση από τον Θεό
12ΙΒ) Λόγια σχετικά με τις απαιτήσεις, τις προτροπές, την παρηγορία και τις προειδοποιήσεις του Θεού
13ΙΓ) Λόγια σχετικά με τα πρότυπα του Θεού για τον καθορισμό της κατάληξης του ανθρώπου και σχετικά με την κατάληξη κάθε είδους ατόμου
14ΙΔ) Λόγια σχετικά με την προφητεία για την ομορφιά της βασιλείας και τον προορισμό της ανθρωπότητας, καθώς και για τις υποσχέσεις και τις ευλογίες του Θεού

Λήψη