Άκου τη Φωνή του Θεού Ιδού ο Θεός Εμφανίστηκε

Άκου τη Φωνή του Θεού Ιδού ο Θεός Εμφανίστηκε

Αυτό το βιβλίο αποτελεί μια συλλογή από αλήθειες που σχετίζονται με την ενσάρκωση του Θεού, καθώς και με τα τρία στάδια του έργου Του για τη σωτηρία της ανθρωπότητας. Αυτές οι αλήθειες δίνουν τη δυνατότητα στους ανθρώπους να δουν την εμφάνιση και το έργο του Χριστού κατά τις έσχατες ημέρες μέσω των ομιλιών του Θεού, καθώς επίσης και να καταφέρουν να μάθουν ότι ο Παντοδύναμος Θεός αποτελεί την επιστροφή του Κυρίου Ιησού και ότι έχει εκφράσει την αλήθεια και πραγματοποιεί το έργο της «κρίσεως ξεκινώντας από τον οίκο του Θεού» κατά τις έσχατες ημέρες, οδηγώντας έτσι την ανθρωπότητα να επιστρέψει στον θρόνο του Θεού.

Περιεχόμενα

A.Η ενσάρκωση

1Προφητείες από τον ίδιο τον Κύριο Ιησού Χριστό σχετικά με την εμφάνιση του ενσαρκωμένου Θεού των εσχάτων ημερών και την εργασία του ως ο Υιός του ανθρώπου
2Τι είναι ενσάρκωση; Ποια είναι η ουσία της ενσάρκωσης;
3Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ του έργου του ενσαρκωμένου Θεού και του έργου του Πνεύματος;
4Γιατί δεν χρησιμοποιούνται οι άνθρωποι για το έργο της κρίσης του Θεού των εσχάτων ημερών, αλλά πρέπει να το κάνει αυτό ο ίδιος ο ενσαρκωμένος Θεός;
5Γιατί λέγεται ότι η διεφθαρμένη ανθρωπότητα έχει μεγαλύτερη ανάγκη σωτηρίας από τον ενσαρκωμένο Θεό;
6Γιατί λέγεται ότι δύο ενσαρκώσεις συμπληρώνουν τη σημασία της ενσάρκωσης;
7Πώς μπορεί κανείς να κατανοήσει ότι ο Χριστός είναι η αλήθεια, η οδός και η ζωή;
8Πώς η εκτέλεση του έργου της κρίσεως από τον ενσαρκωμένο Θεό τερματίζει την Εποχή του Σκότους κατά την οποία η ανθρωπότητα πιστεύει σε έναν ασαφή Θεό, καθώς και στην κυριαρχία του Σατανά;

B.Τα τρία στάδια του έργου

Λήψη