Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Η προέλευση και ανάπτυξη της Εκκλησίας του Παντοδύναμου Θεού 47:20
Η προέλευση και ανάπτυξη της Εκκλησίας του Παντοδύναμου Θεού

Η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού έκανε την εμφάνισή της λόγω της εμφάνισης και του έργου του Παντοδύναμου Θεού – του Κυρίου Ιησού Χριστού που έχει επιστρέψει – του Χριστού των εσχάτων ημερών, υπό την δίκαιη κρίση και παίδευσή Του. Η εκκλησία αποτελείται από όλους όσους πραγματικά αποδέχονται το έργο του Παντοδύναμου Θεού των εσχάτων ημερών και τους έχει κατακτήσει και σώσει ο λόγος του Θεού. Ιδρύθηκε εξ ολοκλήρου από τον Παντοδύναμο Θεό τον ίδιο, με οδηγό και ποιμένα τον ίδιο, και σε καμία περίπτωση δεν ιδρύθηκε από κάποιον άνθρωπο.

Η κρίση έχει ξεκινήσει από τον οίκο του Θεού Ο Χριστός των εσχάτων ημερών φέρνει το ευαγγέλιο της άφιξης της βασιλείας

Περισσότερα
Περισσότερες ευαγγελικές αλήθειες

Ερώτηση 1: Ο Κύριος έχει υποσχεθεί ότι θα επιστρέψει για να μας ανεβάσει στη βασιλεία των ουρανών, κι όμως, γίνεστε μάρτυρες του ότι ο Κύριος έχει ήδη ενσαρκωθεί για να πραγματοποιήσει το έργο της κρίσεως κατά τις έσχατες ημέρες. Σύμφωνα με την προφητεία στη Βίβλο, ο Κύριος θα έρθει επί νεφών, γεμάτος δύναμη και δόξα. Γιατί αυτό διαφέρει από τη μυστική άφιξη του Κυρίου, μέσω της ενσάρκωσης, της οποία έχετε γίνει μάρτυρες;

Προβολή απάντησης

Ποιες είναι οι σοφές παρθένοι; Ποιες είναι οι μωρές παρθένοι;

Προβολή απάντησης

Ερώτηση 2: Πιστεύω στον Κύριο για παραπάνω από τη μισή μου ζωή. Έχω εργαστεί ακούραστα για τον Κύριο και αναζητώ διαρκώς τον δεύτερο ερχομό Του. Αν ήρθε ο Κύριος, γιατί δεν έλαβα την αποκάλυψή Του; Με έχει παραμερίσει; Αυτό με έχει μπερδέψει πολύ. Πώς το εξηγείτε;

Προβολή απάντησης

Πώς πρέπει οι άνθρωποι να βιώνουν την κρίση και το παίδεμα του Θεού, προκειμένου να σωθούν;

Προβολή απάντησης

Γιατί ο Θεός πρέπει να κρίνει και να παιδεύει τους ανθρώπους;

Προβολή απάντησης

Τι σημαίνει «ακολουθώ τον άνθρωπο»;

Προβολή απάντησης

Τι σημαίνει «ακολουθώ τον Θεόν»;

Προβολή απάντησης