Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Η προέλευση και ανάπτυξη της Εκκλησίας του Παντοδύναμου Θεού 47:20
Η προέλευση και ανάπτυξη της Εκκλησίας του Παντοδύναμου Θεού

Η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού έκανε την εμφάνισή της λόγω της εμφάνισης και του έργου του Παντοδύναμου Θεού – του Κυρίου Ιησού Χριστού που έχει επιστρέψει – του Χριστού των εσχάτων ημερών, υπό την δίκαιη κρίση και παίδευσή Του. Η εκκλησία αποτελείται από όλους όσους πραγματικά αποδέχονται το έργο του Παντοδύναμου Θεού των εσχάτων ημερών και τους έχει κατακτήσει και σώσει ο λόγος του Θεού. Ιδρύθηκε εξ ολοκλήρου από τον Παντοδύναμο Θεό τον ίδιο, με οδηγό και ποιμένα τον ίδιο, και σε καμία περίπτωση δεν ιδρύθηκε από κάποιον άνθρωπο.

Η κρίση έχει ξεκινήσει από τον οίκο του Θεού Ο Χριστός των εσχάτων ημερών φέρνει το ευαγγέλιο της άφιξης της βασιλείας

Περισσότερα
Περισσότερες ευαγγελικές αλήθειες

Ερώτηση 3: Λέτε ότι ο Κύριος Ιησούς έχει επιστρέψει, γιατί, λοιπόν, δεν Τον έχουμε δει; Μόνο άμα δούμε, θα πιστέψουμε. Το ότι δεν τον είδαμε, πρέπει να σημαίνει ότι δεν έχει επιστρέψει ακόμα· θα το πιστέψω, όταν Τον δω. Λέτε ότι ο Κύριος Ιησούς επέστρεψε, πού είναι τώρα, λοιπόν; Ποιο έργο επιτελεί; Τι είπε ο Κύριος; Εγώ θα το πιστέψω, όταν μαρτυρήσετε ξεκάθαρα επ’ αυτών των πραγμάτων.

Προβολή απάντησης

Ερώτηση 2: Καταθέτετε ότι ο Θεός ενσαρκώθηκε και κατέστη Υιός του ανθρώπου, για να επιτελέσει το έργο της κρίσης κατά τις έσχατες ημέρες, κι όμως, η πλειονότητα των θρησκευτικών παστόρων και πρεσβυτέρων βεβαιώνουν ότι ο Κύριος θα επιστρέψει ερχόμενος με σύννεφα, στηρίζοντάς το κυρίως στους Βιβλικούς στίχους: «Ούτος ο Ιησούς […] θέλει ελθεί ούτω καθ' ον τρόπον είδετε αυτόν πορευόμενον εις τον ουρανόν» (Πραξ. 1:11). «Ιδού, έρχεται μετά των νεφελών, και θέλει ιδεί αυτόν πας οφθαλμός» (Αποκ. 1:7). Και επιπλέον, οι θρησκευτικοί πάστορες και πρεσβύτεροι μας διδάσκουν επίσης ότι όποιος Κύριος Ιησούς δεν έρχεται με σύννεφα, είναι ψευδής και πρέπει να εγκαταλείπεται. Επομένως, δεν είμαστε σίγουροι αν αυτή η άποψη είναι σύμφωνη ή όχι με τη Βίβλο· είναι σωστό να θεωρείται κάτι τέτοιο ως αλήθεια ή όχι;

Προβολή απάντησης

Ερώτηση 28: Καταθέτετε ότι ο Κύριος Ιησούς έχει ήδη επιστρέψει ως ο ενσαρκωμένος Παντοδύναμος Θεός, ο οποίος εκφράζει ολόκληρη την αλήθεια που εξαγνίζει και σώζει την ανθρωπότητα και ο οποίος επιτελεί το έργο της κρίσης ξεκινώντας από την οικογένεια του Θεού – πώς μπορούμε, λοιπόν, να διακρίνουμε τη φωνή του Θεού και πώς μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι ο Παντοδύναμος Θεός είναι πράγματι ο επιστρέψας Κύριος Ιησούς;

Προβολή απάντησης

Ποιες είναι οι σοφές παρθένοι; Ποιες είναι οι μωρές παρθένοι;

Προβολή απάντησης

Ερώτηση 17: Καταθέτετε ότι, κατά τις έσχατες ημέρες, ο Θεός επιτελεί το έργο της κρίσης Του για να εξαγνίσει και να σώσει απόλυτα τον άνθρωπο, αλλά αφού διάβασα τα λόγια που εξέφρασε ο Παντοδύναμος Θεός, βρίσκω ότι ορισμένα από αυτά καταδικάζουν και καταριούνται τον άνθρωπο. Αφού ο Θεός καταδικάζει και καταριέται τον άνθρωπο, δεν υποτίθεται ότι ο άνθρωπος πρόκειται να τιμωρηθεί; Και πώς μπορείτε ακόμα να λέτε ότι αυτή η κρίση εξαγνίζει και σώζει την ανθρωπότητα;

Προβολή απάντησης

Ερώτηση 16: Καταθέτετε ότι, κατά τις έσχατες ημέρες, ο Θεός εκφράζει την αλήθεια και επιτελεί το έργο της κρίσης και του εξαγνισμού του ανθρώπου – πώς ακριβώς, λοιπόν, ο Θεός κρίνει, εξαγνίζει και σώζει τον άνθρωπο;

Προβολή απάντησης

Ερώτηση 33: Οι περισσότεροι άνθρωποι στον θρησκευτικό κόσμο πιστεύουν ότι οι πάστορες και οι πρεσβύτεροι έχουν επιλεγεί και καθιερωθεί από τον Κύριο, και ότι όλοι τους υπηρετούν τον Κύριο στις θρησκευτικές εκκλησίες· αν ακολουθούμε και υπακούμε τους πάστορες και τους πρεσβυτέρους, στην πραγματικότητα υπακούμε και ακολουθούμε τον Κύριο. Όσο για το τι ακριβώς σημαίνει «υπακούω και ακολουθώ τον άνθρωπο» και το τι ακριβώς σημαίνει «υπακούω και ακολουθώ τον Θεό», οι περισσότεροι άνθρωποι δεν κατανοούν αυτή την πτυχή της αλήθειας, γι' αυτό, σας παρακαλούμε να μας το συναναστραφείτε.

Προβολή απάντησης

Τι σημαίνει «ακολουθώ τον άνθρωπο»;

Προβολή απάντησης